Apie mokslo žurnalą „Jaunųjų mokslininkų darbai

 

JMD 2015 2 44 virselis

JMD 2015 2 44 virselis

    

 

Leidinio Jaunųjų mokslininkų darbai“  tikslas – skatinti jaunųjų mokslininkų kūrybinę veiklą, sudarant galimybes skleisti savo mokslinėms idėjoms, paremtoms tyrimais, stebėjimais, eksperimentais tyrimų duomenų interpretacijomis. Straipsnių autoriai šio žurnalo puslapiuose gali diskutuoti aktualiais mokslinio darbo klausimais, keistis nuomonėmis apie savo ir kolegų tyrimų reikšmingumą regionui, valstybei.
ISSN 1648-8776 (Print)
ISSN 2424-3345 (Online)

Žurnalo numeriai

 

Redaktorių kolegija

Vyriausiasis redaktorius - doc. dr. Rytis Vilkonis
Atsakingoji sekretorė - dr. Ramunė Klevaitytė

Nariai:
Prof. habil. dr. Pranas Baltrėnas, technologijos mokslai (aplinkos inžinerija ir kraštotvarka), Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Prof. habil. dr. Vytautas Barzdaitis, technologijos mokslai (mechanikos inžinerija), Kauno technologijos universitetas
Doc. dr. Jonas Blonskis, technologijos mokslai (informatikos inžinerija), Kauno technologijos universitetas
Doc. dr. Nihal Dogan, socialiniai mokslai, Abant Izzet Baysal universitetas (Turkija)
Doc. dr. Lauras Grajauskas, socialiniai mokslai (edukologija), Šiaulių universitetas
Prof. habil. dr. Vytautas Gudonis, socialiniai mokslai (edukologija, psichologija), Šiaulių universitetas
Doc. dr. Dzintra Iliško, socialiniai mokslai, Daugpilio universitetas (Latvija)
Prof. habil. dr. Audronė Juodaitytė, socialiniai mokslai (edukologija), Siaulių universitetas
Prof. dr. Genovaitė Kačiuškienė, humanitariniai mokslai (filologija), Šiaulių universitetas
Prof. dr. Vidas Lauruška, technologijos mokslai (elektronikos inžinerija), Šiaulių universitetas
Doc. dr. Ludmila Mešková, humanitariniai mokslai (filologija), Matejaus Belo universitetas (Slovakija)
Prof. dr. Alfonsas Misevičius, technologijos mokslai (informatika), Kauno technologijos universitetas
Doc. dr. Simona Ramanauskaitė, technologijos mokslai (informatikos inžinerija), Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Doc. dr. Sergėjus Rimovskis, technologijos mokslai (mechanikos inžinerija), Šiaulių universitetas
Doc. dr. Virginija Sacevičienė, technologijos mokslai (medžiagų inžinerija), Kauno technologijos universitetas
Prof. dr. Zita Tamašauskienė, socialiniai mokslai (ekonomika), Šiaulių universitetas
Doc. dr. Sigita Turskienė, fiziniai mokslai (informatika), Šiaulių universitetas
Prof. habil. dr. Kazimieras Romualdas Župerka, humanitariniai mokslai (filologija), Šiaulių universitetas

Informacija straipsnių autoriams

Žurnale publikuojami originalūs jaunųjų mokslininkų parengti moksliniai straipsniai, kuriuose skelbiami autorių biomedicinos, fizinių, humanitarinių, socialinių, technologijos mokslų srityse atliktų tyrimų rezultatai.

Moksliniai straipsniai skelbiami lietuvių ir anglų kalbomis. Tekstas turi atitikti kalbos ir rašto kultūros reikalavimus. Tekstas renkamas viena skiltimi A4 formato lape 1,5 eilutės intervalu. Paraštės 2 x 2 x 2 x 2 cm. Straipsnio apimtis 3–10 psl. Santraukos apimtis 0,5–1 psl. Santraukoje pateikiama svarbiausia informacija, atspindinti visas straipsnio dalis. Santrauka pateikiama anglų ir lietuvių kalbomis. Užsienio autoriai santrauką pateikia tik anglų kalba. Išsamiau<<

Kontaktai

Redakcijos adresas: Žurnalo „Jaunųjų mokslininkų darbai“ redakcija
Vilniaus g. 88,
LT-76285 Šiauliai
Telefonai: Tel.: (+370~41) 393 043, El. paštas jmd@cr.su.lt