Apie mokslo žurnalą „Jaunųjų mokslininkų darbai

 

JMD 2018 482

JMD 2018 482


    

 

Leidinio Jaunųjų mokslininkų darbaitikslas – skatinti jaunųjų mokslininkų kūrybinę veiklą, sudarant galimybes skleisti savo mokslinėms idėjoms, paremtoms tyrimais, stebėjimais, eksperimentais tyrimų duomenų interpretacijomis. Straipsnių autoriai šio žurnalo puslapiuose gali diskutuoti aktualiais mokslinio darbo klausimais, keistis nuomonėmis apie savo ir kolegų tyrimų reikšmingumą regionui, valstybei.

Nuo 2016 metų mokslo žurnalo leidyba perkelta į elektroninio publikavimo sistemą Open Journal Systems

ojs logo

ISSN 1648-8776 (Print)
ISSN 2424-3345 (Online)

Žurnalo numeriai

 

Redaktorių kolegija

Vyriausiasis redaktorius
Vincas Laurutis - prof. habil. dr., technologijos mokslai, Šiaulių universitetas, Lietuva

Vykdomieji redaktoriai:
Simona Ramanauskaitė - dr., technologijos mokslai, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva
Rytis Vilkonis - dr., socialiniai mokslai, Šiaulių universitetas, Lietuva

Atsakingoji redaktorė
Ramunė Klevaitytė - dr., technologijos mokslai, Šiaulių universitetas, Lietuva

Redaktoriai:
Pranas Baltrėnas - prof. habil. dr., technologijos mokslai (aplinkos inžinerija ir kraštotvarka), Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva
Marcin Barburski - dr., technologijos mokslai (medžiagų inžinerija), Lodzės technikos universitetas, Lenkija
Mindaugas Butkus - dr., socialiniai mokslai (ekonomika), Šiaulių universitetas, Lietuva
Lukáš Čegan - dr., technologijos mokslai (informatikos inžinerija), Pardubicių universitetas, Čekija
Mariusz Dybal - dr., socialiniai mokslai (ekonomika), Vroclavo universitetas, Lenkija
Nihal Dogan - doc. dr., socialiniai mokslai (edukologija), Abant Izzet Baysal universitetas, Turkija
Dzintra Iliško - dr., socialiniai mokslai (edukologija), Daugpilio universitetas, Latvija
Genovaitė Kačiuškienė - prof. dr., humanitariniai mokslai (filologija), Šiaulių universitetas, Lietuva
Lʼudmila Mešková - doc. dr., humanitariniai mokslai (filologija), Matejaus Belo universitetas, Slovakija
Alfonsas Misevičius - prof. dr., technologijos mokslai (informatika), Kauno technologijos universitetas, Lietuva
Cristel Persson - doc. dr., socialiniai mokslai (edukologija), Kristianstado universitetas, Švedija
Uroš Pinterič - prof. dr., socialiniai mokslai (politologija), Organizacijos studijų fakultetas, Novo Mesto, Slovėnija
Włodzimierz Sroka - doc. habil. dr., socialiniai mokslai (vadyba), Dombrova Gurniča universitetas, Lenkija

MOKSLINĖ TARYBA:
Igoris Belovas - dr., fiziniai mokslai (matematika), Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas, Lietuva
Lauras Grajauskas - dr., socialiniai mokslai (edukologija), Šiaulių universitetas, Lietuva
Raimondas Grubliauskas - dr., technologijos mokslai (aplinkos inžinerija), Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva
Audrius Kabašinskas - dr., fiziniai mokslai (informatika), Kauno technologijos universitetas, Lietuva
Dainius Paliulis - dr., technologijos mokslai (aplinkos inžinerija ir kraštotvarka), Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva
Sergėjus Rimovskis - doc. dr., technologijos mokslai (mechanikos inžinerija), Šiaulių universitetas, Lietuva
Virginija Sacevičienė - dr., technologijos mokslai (medžiagų inžinerija), Kauno technologijos universitetas, Lietuva
Zita Tamašauskienė - prof. dr., socialiniai mokslai (ekonomika), Šiaulių universitetas, Lietuva
Gintautas Tamulevičius - doc. dr., technologijos mokslai (informatikos inžinerija), Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas, Lietuva
Sigita Turskienė - doc. dr., fiziniai mokslai (informatika), Šiaulių universitetas, Lietuva
Kazimieras Romualdas Župerka - prof. habil. dr., humanitariniai mokslai (filologija), Šiaulių universitetas, Lietuva

Žurnalo „Jaunųjų mokslininkų darbai / Journal of Young Scientists“ mokslinė taryba sudaroma žurnalo numeriui iš geriausių ir labiausiai nusipelniusių mokslinių straipsnių recenzentų. Mokslinės tarybos nariai redaktorių kolegijos veikloje nedalyvauja, tačiau gali atlikti patariamąjį vaidmenį, ieškoti jaunųjų mokslininkų, galinčių įsitraukti į žurnalo veiklą ir ją viešinti.

Informacija straipsnių autoriams

Leidinyje (nuo 2003 m.) publikuojami originalūs jaunųjų mokslininkų parengti moksliniai straipsniai, kuriuose skelbiami autorių biomedicinos, fizinių, humanitarinių, socialinių, technologijos mokslų srityse atliktų tyrimų rezultatai.

Leidinys „Jaunųjų mokslininkų darbai“ leidžiamas du kartus per metus tokiu periodiškumu:
•  Pirmas numeris leidžiamas liepą (straipsnių pateikimo terminas iki balandžio 1 d.).
•  Antras numeris – gruodį (straipsnių pateikimo terminas iki rugsėjo 1 d.).

Šiaulių universiteto rektoriaus įsakymu Nr. V-478 (2016 m. lapkričio 21 d.) „dėl straipsnio publikavimo Šiaulių universiteto mokslo žurnaluose mokesčio“ – nuo 2017 m. sausio 2 d. straipsnių, publikuojamų Universiteto mokslo žurnaluose, mokestis – 75 Eur. Bakalaurantų ir magistrantų publikacijoms, skelbiamoms be mokslinio vadovo, pateikus prašymą bei įrodančius dokumentus, taikomas sumažintas mokestis.

Moksliniai straipsniai skelbiami lietuvių ir anglų kalbomis. Tekstas turi atitikti kalbos ir rašto kultūros reikalavimus. Tekstas renkamas viena skiltimi A4 formato lape 1,5 eilutės intervalu. Paraštės 2 x 2 x 2 x 2 cm. Straipsnio apimtis 3–10 psl. Santraukos apimtis 0,5–1 psl. Santraukoje pateikiama svarbiausia informacija, atspindinti visas straipsnio dalis. Santrauka pateikiama anglų ir lietuvių kalbomis. Užsienio autoriai santrauką pateikia tik anglų kalba. Išsamiau<<

Kontaktai

Redakcijos adresas: Žurnalo „Jaunųjų mokslininkų darbai“ redakcija
Vytauto g. 84,
LT-76352 Šiauliai
Telefonai: Tel.: (+370~41) 595 798, El. paštas jmd@cr.su.lt