Apie mokslo žurnalą „Jaunųjų mokslininkų darbai / Journal of Young Scientists

 

JMD 2018 482

JMD 2018 482


    

 

Leidinio Jaunųjų mokslininkų darbai / Journal of Young Scientiststikslas – skatinti jaunųjų mokslininkų kūrybinę veiklą, sudarant galimybes skleisti savo mokslinėms idėjoms, paremtoms tyrimais, stebėjimais, eksperimentais tyrimų duomenų interpretacijomis. Straipsnių autoriai šio žurnalo puslapiuose gali diskutuoti aktualiais mokslinio darbo klausimais, keistis nuomonėmis apie savo ir kolegų tyrimų reikšmingumą regionui, valstybei.

Nuo 2016 metų mokslo žurnalo leidyba perkelta į elektroninio publikavimo sistemą Open Journal Systems

ojs logo

ISSN 1648-8776 (Print)
ISSN 2424-3345 (Online)

Žurnalo numeriai

 

Redaktorių kolegija

Vyriausiasis redaktorius
Diana Strakšienė - prof. dr., socialiniai mokslai, Šiaulių universitetas, Lietuva

Vykdomieji redaktoriai:
Simona Ramanauskaitė - dr., technologijos mokslai, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva
Ramunė Klevaitytė - dr., technologijos mokslai, Šiaulių universitetas, Lietuva

Redaktoriai:
Pranas Baltrėnas - prof. habil. dr., technologijos mokslai (aplinkos inžinerija ir kraštotvarka), Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva
Marcin Barburski - dr., technologijos mokslai (medžiagų inžinerija), Lodzės technikos universitetas, Lenkija
Mindaugas Butkus - dr., socialiniai mokslai (ekonomika), Šiaulių universitetas, Lietuva
Jelena Davydova - dr., socialiniai mokslai (edukologija), Daugpilio universitetas, Latvija
Mariusz Dybal - dr., socialiniai mokslai (ekonomika), Vroclavo universitetas, Lenkija
Nihal Dogan - doc. dr., socialiniai mokslai (edukologija), Abant Izzet Baysal universitetas, Turkija
Dzintra Iliško - dr., socialiniai mokslai (edukologija), Daugpilio universitetas, Latvija
Anna-Maria Inkeri Ruokonen - doc. dr., socialiniai mokslai (edukologija), Helsinkio universitetas, Suomija
Genovaitė Kačiuškienė - prof. dr., humanitariniai mokslai (filologija), Šiaulių universitetas, Lietuva
Lʼudmila Mešková - doc. dr., humanitariniai mokslai (filologija), Matejaus Belo universitetas, Slovakija
Cristel Persson - doc. dr., socialiniai mokslai (edukologija), Kristianstado universitetas, Švedija
Uroš Pinterič - prof. dr., socialiniai mokslai (politologija), Organizacijos studijų fakultetas, Novo Mesto, Slovėnija
Włodzimierz Sroka - doc. habil. dr., socialiniai mokslai (vadyba), Dombrova Gurniča universitetas, Lenkija
Rytis Urniežius - prof. dr., humanitariniai mokslai (muzikologija), Šiaulių universitetas, Lietuva

Informacija straipsnių autoriams

Leidinyje (nuo 2003 m.) publikuojami originalūs jaunųjų mokslininkų parengti moksliniai straipsniai, kuriuose skelbiami autorių biomedicinos, fizinių, humanitarinių, socialinių, technologijos mokslų srityse atliktų tyrimų rezultatai.

Leidinys „Jaunųjų mokslininkų darbai / Journal of Young Scientists“ leidžiamas du kartus per metus tokiu periodiškumu:
•  Pirmas numeris leidžiamas liepą (straipsnių pateikimo terminas iki balandžio 1 d.).
•  Antras numeris – gruodį (straipsnių pateikimo terminas iki rugsėjo 1 d.).

Šiaulių universiteto rektoriaus įsakymu Nr. V-478 (2016 m. lapkričio 21 d.) „dėl straipsnio publikavimo Šiaulių universiteto mokslo žurnaluose mokesčio“ – nuo 2017 m. sausio 2 d. straipsnių, publikuojamų Universiteto mokslo žurnaluose, mokestis – 75 Eur. Bakalaurantų ir magistrantų publikacijoms, skelbiamoms be mokslinio vadovo, pateikus prašymą bei įrodančius dokumentus, taikomas sumažintas mokestis.

Moksliniai straipsniai skelbiami lietuvių ir anglų kalbomis. Tekstas turi atitikti kalbos ir rašto kultūros reikalavimus. Tekstas renkamas viena skiltimi A4 formato lape 1,5 eilutės intervalu. Paraštės 2 x 2 x 2 x 2 cm. Straipsnio apimtis 3–10 psl. Santraukos apimtis 0,5–1 psl. Santraukoje pateikiama svarbiausia informacija, atspindinti visas straipsnio dalis. Santrauka pateikiama anglų ir lietuvių kalbomis. Užsienio autoriai santrauką pateikia tik anglų kalba. Išsamiau<<

Kontaktai

Redakcijos adresas: Žurnalo „Jaunųjų mokslininkų darbai / Journal of Young Scientists“ redakcija
Vytauto g. 84,
LT-76352 Šiauliai
El. paštas jmd@su.lt