Studijų metai universitete prasideda rugsėjo 1 d., baigiasi rugpjūčio 31 d., įskaitant atostogas.

Rudens semestras 2019 m. rugsėjo 1 d. – 2020 m. sausio 31 d.

Kalėdų atostogos

2019 m. gruodžio 24 d. – 2020 m. sausio 1 d.
Žiemos egzaminų sesija 2020 m. sausio 2 d. – 2020 m. sausio 31 d., įskaitant akademinių įsiskolinimų likvidavimo periodą.
Pavasario semestras 2020 m. vasario 1 d. – birželio 30 d.

Velykų atostogos

2020 m. balandžio 6 – balandžio 13 d.
Vasaros egzaminų sesija 2020  m. birželio 1 d. –  birželio 30 d., įskaitant akademinių įsiskolinimų likvidavimo periodą.
Praktikos, plenerai, vasaros atostogos 2020 m. liepos 1 d. – rugpjūčio 31 d.