ŠIAULIŲ UNIVERSITETO

TĘSTINIŲ  STUDIJŲ  INSTITUTO  TARYBA

 

Rima  Bakutytė

Tęstinių studijų instituto direktorė, docentė

Ričardas Garbačiauskas

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto profesorius

Vytautas Gudonis

Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto profesorius

Odeta Šapelytė

Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto profesorius

Liudvikas Kaklauskas

Technologijos, fizinių ir biomedicinos mokslų fakulteto docentas

Daiva Malinauskienė

Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto profesorė

Edita Musneckienė

Tęstinių studijų instituto direktorės pavaduotoja, docentė

Dalė Roikienė

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto docentė

Sigita Saviščevienė

Šiaulių lopšelio-darželio "Žiogelis" direktorė

Jurgita Smilgienė

Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto lektorė

Gintaras Šaparnis

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto docentas

Orinta Tamutienė

Tęstinių studijų instituto studentų deleguota atstovė

Karolina Piaseckienė

Technologijos, fizinių ir biomedicinos mokslų fakulteto lektorė