alt

Kursų tvarka

Kursai vyksta susidarius tam tikrai besimokančiųjų grupei.
Bendrinės užsienio kalbos kursų intensyvumas – ne mažiau kaip du kartai per savaitę po dvi arba tris akademines valandas pagal abiejų šalių (besimokančiojo ir Universiteto dėstytojo) iš anksto suderintą užsiėmimų laiką.
 Norintis mokytis susimoka už visą numatytą 40 ar 50 akademinių valandų ciklą kursų pradžioje.
Kitos kursų programos vykdomos pagal susitarimą.
Kursų kaina: susirinkus 8-10 dalyvių grupei, 1 akad. valanda kainuoja asmeniui 3,00 - 3,50 €. Susirinkus mažiau negu 8 dalyvių grupei, 1 akad. val. kaina asmeniui 4,00 - 4,50 €. Galimi kiti variantai.
Apie susitikimą, kurio metu susipažįstama su dėstytoju, pristatomas kursas ir suderinamas mokymų tvarkaraštis, pranešama asmeniškai.
Kalbos mokėjimo lygis pagal BEKM (Bendrieji Europos Kalbų Metmenys) nustatomas testų pagalba arba pokalbio metu. Sėkmingai baigusiems kiekvieno lygio kursą išduodami pažymėjimai, kuriuose nurodomas Europos kalbų mokėjimo lygmuo.

Registracija ir informacija apie užsiėmimus teikiama:
Tel. (8 41) 59 57 38
Mob. 8 685 655 99
 El. p. kalbumokymas@su.lt
 www.hu.su.lt/kalbu-mokymas