alt
alt
    Menų fakulteto studentų mišrus choras ,,Studium“ savo veiklą pradėjo 1974 metais, įsteigus pradinio ugdymo pedagogikos specialybę su muzikos specializacija. Nuo 2009 metų rudens chorui vadovauja docentė Birutė Savickaitė-Janonienė, chormeisteris lektorius Juozas Gavenauskas. Koncertmeisterės Jūratė Deveikytė ir Rita Šurnienė.
Vadovė doc. Birutė Janonienė
Tel. 8 699 577 12
El. p. birute.janoniene@gmail.com
     
 
Šiame studijiniame kolektyve dainavimo, sceninio meno bei vadovavimo chorui paslapčių mokomi būsimi muzikos mokytojai, meno kolektyvų vadovai bei dirigentai. „Studium“ vienija bendros repeticijos, koncertai, kelionės, dainų šventės, „Gaudeamus“, studentiški festivaliai bei chorų konkursai.
Kasmet „Studium“ parengia po kelias įvairių stilių koncertines ir baigiamųjų dirigavimo egzaminų programas. Choro repertuaras labai įvairus – nuo pasaulinės klasikos iki šiuolaikinės populiariosios muzikos.

Koncertuota Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Rusijoje, Švedijoje, Danijoje, Čekijoje, Prancūzijoje, Olandijoje, Didžiojoje  Britanijoje, Belgijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose. „Studium“  kasmet dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose muzikiniuose  festivaliuose. Choras yra parengęs bendrų projektų su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru, su Lietuvos kameriniu orkestru, Vilniaus savivaldybės šv. Kristoforo kameriniu orkestru bei choru „Jauna muzika“, Nebraskos valstijos (JAV) universiteto simfoniniu pučiamųjų orkestru bei koncertiniu choru.

Mišrusis choras „Studium“ yra ne kartą laimėjęs aukštų vietų apdovanojimus Lietuvos ir užsienio šalių tarptautiniuose konkursuose.
Choro „Studium“ pasirodymas „Itališka išdaiga“:
http://www.youtube.com/watch?v=vMMcFtkfPVc