Užsakytieji organizacinio komiteto pranešimai tarptautinėse konferencijose

 • Cibulskienė, D. ES regionų ekonomikos išsivytymo lygio skirtumai: teritorinis požiūris // Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Žingsniai stipresnio regiono link“. Šiauliai, Lietuva, 2012 m. lapkričio 29-30.

Pranešimai tarptautinėse konferencijose užsienyje

 • Balvočiūtė, R. A Comparative Analysis of Employee Motivation Tools: the Case of Lithuanian and Swedish Manufacturing Companies // International Scientific Conference “Human Potential Management in a Company. Matej Bel University, Banska Bystrica, Slovakia, June 27th-28th , 2012.
 • Balvočiūtė, R. A Comparative Analysis of Lithuania Regions: Changes in the Labor Market and Macroeconomic Trends // Global Business Conference, 2012 “To standardize or not to standardize?”. Innovation Institute, Zadar, Croatia, 19-22 September 2012.
 • Rudytė, D. Public Debt Acceptability Evaluation in the Changing Economy// Global Business Conference, 2012 “To standardize or not to standardize?”. Innovation Institute, Zadar, Croatia, 19-22 September 2012.
 • Šeputienė, J. The relevance of institutional environment in explaining economic growth variation across countries in the short run// Global Business Conference, 2012 “To standardize or not to standardize?”. Innovation Institute, Zadar, Croatia, 19-22 September 2012.
 • Tamašauskienė Z. Evaluation of Lithuanian tax system by V. Tanzi qualification diagnostic indicators// Global Business Conference, 2012 “To standardize or not to standardize?”. Innovation Institute, Zadar, Croatia, 19-22 September 2012.

Pranešimai tarptautinėse konferencijose Lietuvoje

 • Balvočiūtė, R. Lietuvos vietinės valdžios subsektoriaus finansų regioninė diferenciacija // 12th Ernestas Galvanauskas International Scientific Conference. Rethinking Regional Competitiveness. Lietuva, lapkričio 29-30, 2012.
 • Beržinskienė, D. ES struktūrinių fondų paramos įsisavinimo intensyvumas Lietuvos SVV sektoriuje // 12th Ernestas Galvanauskas International Scientific Conference. Rethinking Regional Competitiveness. Lietuva, lapkričio 29-30, 2012.
 • Cibulskienė, D. ES struktūrinių fondų paramos įsisavinimo intensyvumas Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo sektoriuje // 12th Ernestas Galvanauskas International Scientific Conference. Rethinking Regional Competitiveness. Lietuva, lapkričio 29-30, 2012.
 • Kareivaitė, R. Good Governance as the Instrument for the Implementation of the Sustainable Development’s Conception // International Scientific Conference „Good Governance in Local Self-Government: European and National Trends“. Lietuva, Šiauliai, spalio 12-13, 2012. Reg. Nr. 2012/SMIP 174.
 • Mačiulytė-Šniukienė, A. Montvilaitė, K. Innovation Assessment as a Labour Productivity Increasing Factor: The Case of European Union countries // 12th Ernestas Galvanauskas International Scientific Conference. Rethinking Regional Competitiveness. Lietuva, lapkričio 29-30, 2012.
 • Marcišauskienė, J., Cibulskienė D. Baltijos šalių makroekonominių rodiklių ir akcijų rinkos kainų tarpusavio ryšio įvertinimas. // // 12th Ernestas Galvanauskas International Scientific Conference. Rethinking Regional Competitiveness. Lietuva, lapkričio 29-30, 2012.
 • Matuzevičiūtė, K., Balčiūnas S. Emigrantų elgsena susijusi su piniginiais pervedimais ir jų panaudojimu: Lietuvos atvejis // // 12th Ernestas Galvanauskas International Scientific Conference. Rethinking Regional Competitiveness. Lietuva, lapkričio 29-30, 2012.
 • Rudytė, D. Skirtingų valstybių nematerialaus turto apskaitymo struktūros analizė ir vertinimas įmonėje. // // 12th Ernestas Galvanauskas International Scientific Conference. Rethinking Regional Competitiveness. Lietuva, lapkričio 29-30, 2012.
 • Tamašauskienė, Z. Evaluation of Dependence of Wages and Labour Productivity in Lithuania: Territorial and Sectoral Approaches. // // 12th Ernestas Galvanauskas International Scientific Conference. Rethinking Regional Competitiveness. Lietuva, lapkričio 29-30, 2012.