Pranešimai tarptautinėse konferencijose užsienyje

 • Balvočiūtė, R. Pranešimas 54-ojoje tarptautinėje konferencijoje „International Conference on Economics and Entrepreneurship (SCEE’2013)“. „Changes in the EU countries income inequality during the rears 2005-2011“ (Latvija, Rygos technikos universitetas, 2013).
 • Cibulskienė D. Pranešimas 53-iame ERSA kongrese „Regional Integration: Europe, the Maditerranean and the World Economy“. „The Differences of Economics Development in EU Regions: Theoretical Approach“ (Palermas, Italija, 2013).
 • Cibulskienė, D. Pranešimas tarptautinėje konferencijoje „Public Finance and Financial Law in the Face of Challenges of the Financial Crisis“. University“. „Impacts of Economic Cycles on the Stock Market Indices in EU Countries“ (Vroclavas, Lenkija, 2013).
 • Kareivaitė, R. Pranešimas 2-ojoje Copernicus Graduate School Interdisciplinary konferencijoje „Good Governance and Civil Society“. The Significance of Good Governance for Sustainable Development: Theoretical Approach“ (Torun, Lenkija, 2013).
 • Rudytė, D. Pranešimas 54-ojoje tarptautinėje konferencijoje „International Conference on Economics and Entrepreneurship (SCEE’2013)“. Knowledge generating investments impact on GDP growth“ (Latvija, Rygos technikos universitetas, 2013).


Pranešimai tarptautinėse konferencijose Lietuvoje

 • Beržinskienė, D., Reizgevičienė, R. Pranešimas 13-ojoje E. Galvanausko tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Regiono konkurencingumo kaitos tendencijos“. „Ekonominių ciklų poveikis Europos Sąjungos darbo rinkos rodikliams“ (Šiauliai, Lietuva, 2013).
 • Cibulskienė, D. Padgureckienė, A. Pranešimas 13-ojoje E. Galvanausko tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Regiono konkurencingumo kaitos tendencijos“. „Rizikos kapitalo poveikio šalies ekonominiam konkurencingumui vertinimo koncepcija“ (Šiauliai, Lietuva, 2013).
 • Cibulskienė, D., Marcišauskienė J. Pranešimas 13-ojoje E. Galvanausko tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Regiono konkurencingumo kaitos tendencijos“. „Akcijų portfelių formavimas skirtingos rizikos investuotojams NASDAQ OMX VILNIUS vertybinių popierių biržoje“ (Šiauliai, Lietuva, 2013).
 • Kareivaitė, R. Pranešimas tarptautinėje mokslinėje-metodinėje konferencijoje „Darni regiono plėtra: Ekonomikos, Vadybos ir Technologijų galimybės 2013“. „Integrated Assessment of Sustainable Development by Using Multi-criteria Methods“ (Klaipėda, Lietuva, 2013).
 • Mačiulytė-Šniukienė, A. Pranešimas 2-ojoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Contemporary Issues in Business, Management and Education, 2013”. „Impact of information and telecommunication technologies development on labour productivity“ (Vilnius, Lietuva, 2013).
 • Potelienė, S., Tamašauskienė, Z. Pranešimas 13-ojoje E. Galvanausko tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Regiono konkurencingumo kaitos tendencijos“. „Investicijos į žmogiškąjį kapitalą: išsilavinimo grąžos matavimas“ (Šiauliai, Lietuva, 2013).
 • Rudytė, D., Reizgevičienė, R. Pranešimas 13-ojoje E. Galvanausko tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Regiono konkurencingumo kaitos tendencijos“. Nematerialiųjų investicijų pripažinimo nematerialiuoju turtu analizė“ (Šiauliai, Lietuva, 2013).