Straipsniai, konferencijų medžiaga ir tezės už 2013 m.
 • Balvočiūtė R., Sandu, L. (2013).Organizacinės kultūros tyrimas mažmeninės prekybos įmonėje// Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. ISSN 1648-9098. Nr.3(31), p.134-140.
 • Beržinskienė, D.,Reizgevičienė, R. (2013). Ekonominių ciklų poveikis Europos Sąjungos darbo rinkos rodikliams // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. ISSN 1648-9098. Nr. 4 (32), p. 61-72.
 • Beržinskienė, D.,Reizgevičienė, R. (2013). Ekonominių ciklų įtakos nedarbo lygiui ES šalyse asimetrija// Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. ISSN 1648-9098. Nr. 2 (30), p. 93-103.
 • Cibulskienė, D., Marcišauskienė, J. (2013). Baltijos šalių makroekonominių rodiklių ir akcijų rinkos kainų tarpusavio ryšio vertinimas // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. ISSN 1648-9098. Nr.1(29), p. 51-61.
 • Čiegis, R., Dilius, A. (2013). Ekonominio augimo poveikio pajamų nelygybei teorinis įvertinimas // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai. ISSN 1822-6760. T 35, nr. 3, p. 368-375.
 • Dapkus, M., Garšvienė, L. (2013). Einamosios sąskaitos saldo poveikio ekonomikai tyrimas // Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai. ISSN 1822-7996. Nr. 6(2), p.87-97.
 • Grigaliūnienė, Ž. (2013). Time Series Models Forecasting Performance in the Baltic Stock Market // Organizations and Markets in Emerging Economies. ISSN 2029-4581. Vol. 4, No. 1(7), p. 104-120.
 • Laidroo, L., Grigaliūnienė, Ž. (2012). Testing for asymmetries in price reactions to quarterly earnings announcements on Tallinn, Riga and Vilnius Stock Exchanges during 2000-2009 // Baltic Journal of Economics. Riga: BICEPS.. Spring. ISSN 1406-099X. Nr. 12(1), p. 61-86.
 • Lydienė A., Karalevičienė, J. (2013). Ciklinio ekonomikos svyravimo poveikio Šiaulių apskrities darbo rinkos rodikliams vertinimas //Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. ISSN 1648-9098. Nr.1(29), p. 62-70.
 • Lydienė, A., Karalevičienė, J., Kareivaitė, R. (2012). Socialinių-ekonominių rodiklių poveikio Šiaulių apskrities darbo rinkai vertinimas // Vadyba.  Journal of Management. ISSN 1648-7974. Nr. 2(21), p. 63-70.
 • Miliauskė, E, Paliulytė, I. (2013). Bankroto prognozavimo modelių pritaikomumas pasirinktų gamybinių įmonių pavyzdžiu // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. ISSN 1648-9098. Nr.1(29), p. 72-82.
 • Potelienė, S., Tamašauskienė, Z. (2013).Human capital investment: measuring returns to education // Social Research. ISSN 1392-3110. Nr. 4 (33).
 • Rudytė, D., Bužinskienė, R. (2013).  Nematerialiųjų investicijų pripažinimo nematerialiuoju turtu analizė // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. ISSN 1648-9098. Nr. 4(32), p. 7-17.
 • Šeputienė, J., Brazauskienė, K. (2013). Lietuvos konkurencingumo pokyčių vertinimas Europos Sąjungos šalių kontekste // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. ISSN 1648-9098. Nr.1(29), p. 30-37.
 • Šileika, A., Bekerytė, J. (2013). Theoretical Issues of Relationship Between Unemployment, Poverty and Crime in Sustainable Development // Journal of Security and Sustainability Issues. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. ISSN 2029-7017. Nr.2 (3), p. 59-70.
 • Šileika, A., Paškevičiūtė, J. (2013). Lietuvos tapsmo gerovės valstybe prieštaros// Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. ISSN 1648-9098. Nr. 1 (29), p. 8-19.
 • Tamasauskienė, Z., Stankaitytė, A. (2013). Evaluation of the Relationship Between Wages and Labour Productivity in Lithuania: Territorial and Sectoral Approaches // Social Research. ISSN 1392-3110. Nr. 1 (30), p. 24–35.
 • Tamašauskienė, Z., Potelienė S. (2013). Evaluation of Return to Investment in Human Capital in Lithuania in the Context of Others Countries // Inžinerinė ekonomika-Engineerng Economics. ISSN: 1392-2785. Nr. 24(3), p.198-206.