ŽODŽIŲ, TURINČIŲ VIDINĘ FORMĄ, FUNKCIONAVIMO MENINIAME TEKSTE YPATYBĖSGalina SyricaStraipsnyje remiantis vėlyvųjų F. Dostojevskio romanų medžiaga tyrinėjamos žodžių, turinčių vidinę formą, funkcionavimo ypatybės meniniame tekste. Vidinė forma šiame darbe suprantama kaip nominacijos požymis, įeinantis į leksinės reikšmės struktūrą, – etimologinė sema, kuri meniniame tekste gali likti neaktualizuota, pritemdyta arba, priešingai, pabrėžta, iškelta į pirmą planą. Vidinės formos aktualizavimui būtinos specialios sąlygos – giminiškų žodžių, homonimų, antonimų, panašiai skambančių žodžių supriešinimas nedideliame kontekste, okazionalizmų kūrimas ir kt.

Straipsnyje aprašomi bendrinių daiktavardžių ir tikrinių vardų gyvos ir išblukusios vidinės formos aktualizacijos būdai ir semantiniai procesai, susiję su šia aktualizacija. Ypatingas dėmesys skiriamas žodžių, turinčių vidinę formą, vaidmeniui konstruojant tekstą, sukuriant koheziją, potekstę, išreiškiant konceptualiai reikšmingą informaciją. Išaiškinti ir apibūdinti asociaciniai-semantiniai žodžių ryšiai, kuriuos iš dalies sukuria tyrinėjama leksikos grupė.

Žodžių, turinčių vidinę formą, semantikos lingvokultūrologinis aspektas lemia neišvengiamus estetiškai reikšmingos informacijos nuostolius vertime. Iliustracijai pateikiami žodžio безобразный ekvivalentų kontekstai F. Dostojevskio romano „Broliai Karamazovai“ vertimuose į latvių ir vokiečių kalbas.

ГАЛИНА СЫРИЦА
Даугавпилсский университет
Кафедра славянского языкознания
Vienības iela 13, 5400 Daugavpils
Tel. +37154222239
E-mail sirica@dau.lv