KALBINIAI PAKARTOJIMAI P. HANDKĖS APSAKYME „LIUSI MIŠKE SU NEPAPRASTOMIS BŪTYBĖMIS“Natalja JundinaPakartojimą galima laikyti bendru kūrybiniu principu, jis plačiai taikomas įvairiose meno srityse ir vaidina svarbų vaidmenį sustiprinant meninį įtaigumą. Šio straipsnio tyrinėjimo objektas yra ne apskritai pakartojimas, bet kalbinis pakartojimas, t. y. vieno ir to paties žodžio ar sintaksinės struktūros pakartojimas. Kalbinių pakartojimų yra visur: žodinio bendravimo aktuose, meninės literatūros tekstuose, masinės informacijos priemonėse. Tuos dalykus nurodo visi autoriai, tyrinėjantys kalbinio pakartojimo problemas. Straipsnyje analizuojami kalbiniai pakartojimai P.Handkės apsakyme „Liusi miške su nepaprastomis būtybėmis“ kokybiniu ir kiekybiniu aspektu. Šiame šiuolaikinės meninės prozos kūrinyje kalbiniai pakartojimai labai dažni, tai jam suteikia ypatingą ritmą ir nepakartojamą emocinę spalvą. Apsakyme „Liusi miške su nepaprastomis būtybėmis“ randame praktiškai visus kalbinio pakartojimo tipus, nurodomus retorikoje ir stilistikoje (Geminatio, Anadiplose, Gradatio, Kyklos, Anapher, Epipher, Symploke ir kt.). Dažnos ir įvairios kalbinio pakartojimo figūros leidžia tvirtinti, kad pakartojimas yra dominuojanti priemonė rašytojo meniniame arsenale, sustiprinanti intelektinį ir emocinį poveikį kūrinio skaitytojui.

NATALJA JUNDINA
Lehrstuhl für Deutsch
Tel.: +371 54 22994
E-mail: deutsch@dau.lv
Universität Daugavpils
Vienibas 13, Daugavpils
Lettland, LV –5400