„TYLĖJIMO“ KONCEPTAS F. TIUTČEVO EILĖRAŠTYJE „SILENTIUM!“

Arkadij Neminuščij
Daugpilio universitetas

Straipsnyje tyrinėjamosvienos iš svarbiausių romantinės literatūros meninio pasaulio konceptų ypatybių interpretacija F. Tiutčevo eilėraštyje. Tiutčevo pozicijos specifika išryškinama gretinant „tylėjimo semantiką“ eilėraštyje „Silentium!“ su vienu ankstyvojo rusų romantizmo programiniu tekstu – V. Žukovskio eilėraščiu „Neišreiškiama“. Konstatuojama, kad Žukovskio tekste visų pirma išreikšta vokiečių filosofo Šelingo idėja apie meno misiją, susijusi su begalybės įkūnijimo baigtiniame pasaulyje uždaviniu. Tiutčevas, nepaneigdamas šios minties, iškelia universalesnę idėją, kuri susijusi ne vien tik su meno sfera. Tiutčevo nuomone, verbalinio ryšio su „dangiškuoju“ pasauliu atsisakymas ne tik sukuria žmogaus vienišumo tragediją, bet ir įgalina mobilizuoti vidinius dvasinius išteklius, turinčius ir emocinę, ir intelektinę vertę.

АРКАДИЙ НЕМИНУЩИЙ
Кафедрa русской литературы и культуры
Даугавпилсского университета
Stadiona ielā 4, dz. 21,
LV-5403 Daugavpils,
Тел.: +371 5429954
E-mail rusal@dau.lv