MITAS V. MAKANINO „KLIUČIAROVO ROMANE“

Аnnа Stankeviča
Daugpilio universitetas


Pagrindinis romano herojus yra žmogus su „kalbančia“ pavarde Kliučiarovas. Šis personažas – tai simbolis, personažas-mitas, Žmogaus apskritai įsikūnijimas.

„Kliučiarovo romano“ meninis pasaulis konstruojamas kaip XX amžiaus Rusijos istorijos apmąstymas remiantis vieno ir tuo pat metu kiekvieno, bet kurio žmogaus likimu. Ankstesnė istorija, Makanino nuomone, iš esmės buvo judėjimas link tobulesnių būties formų, o XX amžius gali būti vertinamas kaip regresas. Makaninas nurodo žinomą mitologinį modelį: iš „aukso“ amžiaus – į „geležies“. „Geležies“ amžiaus pradžia sutampa su momentu, kai ima keistis dominantinės paradigmos: „kolektyviškumas“ išstumia „asmeniškumą“.

Rašytojo nuomone, paskutiniai XX amžiaus dešimtmečiai Rusijoje paženklinti visuotinio nuosmukio ir degradacijos ženklais, savotišku chtoninių jėgų triumfu: partijos, klano, minios valdžia atveda prie to, kad begalinė individualių žmonių pasaulių įvairovė degraduoja iki kelių dešimčių kaukių, neomitologinių archetipų.

Romaną galima būtų laikyti visiškai apokaliptiniu kūriniu, jei ne simbolinė finalo scena: pasiklydusiam tamsoje Kliučiarovui „geras žmogus ... ištiesia ranką“. Taigi „geležies“ amžius gali būti įveiktas tiktai sugrįžtant prie individualybės pagrindų.

АННА СТАНКЕВИЧА
Кафедрa русской литературы и культуры
Даугавпилсского университета
ул. Театра 26, кв. 2,
LV-5403 Daugavpils,
Тел.: +371 5429954
E-mail ANNA.STANKEVICA@hanznet.lv