ERDVINIŲ STRUKTŪRŲ POETIKA

Fiodor Fiodorov
Daugpilio universitetas

Pasaulio vaizdas – tai vaizdinių apie pasaulį sistema, atsirandanti iš žmogaus, tautos, žmonijos socialinės patirties ir biologinės prigimties.

Pasaulio vaizde būtina skirti dominantines ir fakultatyvines kategorijas. Dominantinės kategorijos – tai tos universalijos, kurios sudaro sąmonės tinklelį, t. y. tą pasaulio modelį, ant kurio laikosi visuminis pasaulio vaizdas, tiksliau – kuris nulemia pasaulio vaizdo visumą.

Svarbiausias atskiro individo, tautinio, visuomeninio ar profesinio darinio pasaulio vaizdo lemiantis veiksnys yra erdvės ir laiko paradigma, kurioje prioritetinę padėtį užima erdvė.

Visų pirma, erdvės koordinačių ašis – vertikalė ir horizontalė – lemia fundamentinius pasaulio sandaros bruožus, žmogaus ir žmonijos gyvenimo būdą ir jutimus, sakralinį arba desakralinį pasaulio vaizdo pobūdį.

Antra, pirminė žmogaus patirtis – erdvinė patirtis. Horizontaliojoje ašyje išsidėsto sąmonės „ribų“, pasaulėvaizdžio topai. Mitologinėms kultūroms būdingas sakralinis kodavimas. Čia glūdi principinė kelio erdvės fenomeno reikšmė.

Pagrindinis europinio pasaulio vaizdo topas – namas.

Straipsnyje analizuojami namo modeliai: namas XIX amžiaus pirmosios pusės rusų kultūroje ir jo modifikacija XX amžiuje (Puškinas – Paustovskis); 2) namas anglų neoromantizme (Haggardas); 3) namas prancūzų impresionistinėje ir modernistinėje dailėje.

ФЕДОР ФЕДОРОВ
Кафедрa русской литературы и культуры
Даугавпилсского университета
Vienības iela 13, 5400 Daugavpils
Тел.: +3715424297
E-mail rusal@dau.lv