Studijų programų išorinio vertinimo rezultatai

 

Valstybiniai kodai

Studijų programa(vertinimo išvados) Išorinio vertinimo pusmetis Įsakymas dėl studijų programos akreditavimo

612W10011, 6121PX036 Dailė 2017-I https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9a27b8406c4f11e7827cd63159af616c
621W10012, 6211PX029 Dailė 2017-I https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9a27b8406c4f11e7827cd63159af616c
612G17002, 6121AX011 Finansų matematika 2017-I https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bafa5170990611e78871f4322bb82f27
621G1006, 6211AX010 Matematika 2017-I https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bafa5170990611e78871f4322bb82f27
6310MX008, 631X10009 Pedagogika 2017-I https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cf0e30d0bd7011e79122ea2db7aeb5f0

 

Valstybiniai kodai

Studijų programa(vertinimo išvados) Išorinio vertinimo pusmetis Įsakymas dėl studijų programos akreditavimo

612N30004, 6121LX056 Finansų valdymas 2016-II https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae7303607e8611e7804fae56a3fa17a5
621C18004 Gamtinių sistemų valdymas 2016-II https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c34ede9019f411e79800e8266c1e5d1b
628N70001 Regionų plėtra ir valdymas 2016-II  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c34ede9019f411e79800e8266c1e5d1b
6121EX056, 612H20003 Statybos inžinerija 2016-II https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6df658f0394411e7b66ae890e1368363
621N70006 Viešasis valdymas 2016-II  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c34ede9019f411e79800e8266c1e5d1b


Valstybiniai kodai

Studijų programa(vertinimo išvados) Išorinio vertinimo pusmetis Įsakymas dėl studijų programos akreditavimo

621Q20007 Literatūrologija 2016-I http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1181450&p_tr2=2


Valstybiniai kodai

Studijų programa(vertinimo išvados) Išorinio vertinimo pusmetis Įsakymas dėl studijų programos akreditavimo

612W61001 Audiovizualinis menas 2015-II http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1138246&p_tr2=2
621X20036 Bioedukacija 2015-II  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1151597&p_tr2=2
612I10008 Informatika 2015-II  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/eabbc4106eec11e6a421ea2bde782b94
621I10007 Informatika 2015-II  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/eabbc4106eec11e6a421ea2bde782b94
612F36001 Optometrija 2015-II http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1125051&p_tr2=2
621H67001 Signalų technologija 2015-II
621X20029 Tarpkultūrinis ugdymas ir tarpininkavimas 2015-II  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1151597&p_tr2=2

 


Valstybiniai kodai

Studijų programa(vertinimo išvados) Išorinio vertinimo pusmetis Įsakymas dėl studijų programos akreditavimo

612W40001 Estrados menas 2015-I  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1090566&p_tr2=2
621V30001 Istorija ir politika 2015-I http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1138246&p_tr2=2
621X20027 Kūno kultūros ir sporto edukologija 2015-I  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1068185&p_tr2=2
612X20002 Sveikatos edukologija 2015-I  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1068185&p_tr2=2
621X20030 Taikomoji kūno kultūra 2015-I  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1068185&p_tr2=2

 

Valstybiniai kodai

Studijų programa(vertinimo išvados) Išorinio vertinimo pusmetis Įsakymas dėl studijų programos akreditavimo

612Q30006 Anglų filologija 2014-II http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1009869&p_tr2=2
612T90003 Anglų filologija ir kita užsienio kalba 2014-II
612V10006 Istorija 2014-II
612C18003 Ekologija ir aplinkotyra 2014-II http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1019747&p_tr2=2
621X20026 Edukologija 2014-II
621X20028 Karjeros edukologija 2014-II
612G10005 Matematika 2014-II http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1009869&p_tr2=2
612H30005 Mechanikos inžinerija 2014-II http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1045218&p_tr2=2
621H30004 Mechanikos inžinerija 2014-II

 

Valstybiniai kodai

Studijų programa(vertinimo išvados) Išorinio vertinimo pusmetis Įsakymas dėl studijų programos akreditavimo

612W20007 Aplinkos objektų dizainas 2014-I http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=476425&p_tr2=2
612H61003 Elektronikos inžinerija 2014-I http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=479364&p_tr2=2
612H62004 Elektros inžinerija 2014-I http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=479364&p_tr2=2
612E10004 Informatikos inžinerija 2014-I http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=493074&p_tr2=2
621E10002 Informatikos inžinerija 2014-I
618B3100 Kineziterapija 2014-I http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=483478&p_tr2=2
612U10012 Lietuvių filologija 2014-I
612U10015 Lietuvių filologija ir komunikacija 2014-I
621T90001 Lietuvių kalbotyra 2014-I
621X14004 Muzikos pedagogika 2014-I
612X16003 Socialinė pedagogika 2014-I http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=479364&p_tr2=2
621X16002 Socialinė pedagogika 2014-I http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=479364&p_tr2=2

 

Valstybiniai kodai

Studijų programa(vertinimo išvados) Išorinio vertinimo pusmetis Įsakymas dėl studijų programos akreditavimo

612W20007 Aplinkos objektų dizainas 2014-I  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=476425&p_tr2=2
612H61003 Elektronikos inžinerija 2014-I http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=479364&p_tr2=2
612H62004 Elektros inžinerija 2014-I http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=479364&p_tr2=2
612E10004 Informatikos inžinerija 2014-I http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=493074&p_tr2=2
621E10002 Informatikos inžinerija 2014-I
618B3100 Kineziterapija 2014-I http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=483478&p_tr2=2
612U10012 Lietuvių filologija 2014-I
612U10015 Lietuvių filologija ir komunikacija 2014-I
621T90001 Lietuvių kalbotyra 2014-I
621X14004 Muzikos pedagogika 2014-I
612X16003 Socialinė pedagogika 2014-I http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=479364&p_tr2=2
621X16002 Socialinė pedagogika 2014-I http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=479364&p_tr2=2

 

Valstybiniai kodai

Studijų programa(vertinimo išvados) Išorinio vertinimo pusmetis Įsakymas dėl studijų programos akreditavimo

612U81001 Sociokultūrinė antropologija 2013-II http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=480387&p_tr2=2
621W10012 Dailė 2013-II http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=471800&p_tr2=2
612F36001, 61202P117 Optometrija 2013-II http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=463591&p_tr2=2
612X10007 Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas 2013-II http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=469033&p_tr2=2

 

Valstybiniai kodai

Studijų programa(vertinimo išvados) Išorinio vertinimo pusmetis Įsakymas dėl studijų programos akreditavimo

612H17005, 61204T105 Aplinkos ir profesinė sauga 2013-I http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=452407&p_query=&p_tr2=2
612X10011, 61207S134 Edukologija 2013-I http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=458529&p_tr2=2
612I10008 Informatika 2013-I http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=450954&p_query=&p_tr2=2
621I10007 Informatika 2013-I http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=450954&p_query=&p_tr2=2
621V91001 Kultūros studijos 2013-I http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=454783&p_query=&p_tr2=2
612X13033, 61208S107 Kūno kultūra 2013-I http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=454783&p_query=&p_tr2=2
621X20029 Tarpkultūrinis ugdymas ir tarpininkavimas 2013-I http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=460909&p_tr2=2
621N20019 Vadyba 2013-I http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=450954&p_query=&p_tr2=2
612N70006,
61203S205
Viešasis administravimas 2013-I http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=460909&p_tr2=2
612N10004, 61203S117 Verslo administravimas 2013-I http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=454155&p_query=&p_tr2=2

 

Valstybiniai kodai

Studijų programa(vertinimo išvados) Išorinio vertinimo pusmetis Įsakymas dėl studijų programos akreditavimo

621L10013, 62404S107 Ekonomika 2012-II http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=445501&p_query=&p_tr2=2
621G10006, 62401P105 Matematika 2012-II http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=442721&p_query=&p_tr2=2
621H67001, 62401T202 Signalų technologija 2012-II http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=445313&p_query=&p_tr2=2
612H20003, 61202T109 Statybos inžinerija 2012-II http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=442721&p_query=&p_tr2=2

 

Valstybiniai kodai

Studijų programa(vertinimo išvados) Išorinio vertinimo pusmetis Įsakymas dėl studijų programos akreditavimo

61202M105, 612X14007 Dailė ir dizainas 2012-I http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=421202&p_query=&p_tr2=2
62404H122, 621Q20007 Literatūrologija 2012-I http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=428016&p_query=&p_tr2=2
62409T105, 621H30004 Mechanikos inžinerija 2012-I http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=431297&p_query=&p_tr2=2
62406T102, 621H63004 Elektros energetika 2012-I
62604H104, 621Q10008 Gretinamoji kalbotyra 2012-I

 

Valstybiniai kodai

Studijų programa(vertinimo išvados) Išorinio vertinimo pusmetis Įsakymas dėl studijų programos akreditavimo

61201T203, 612H61003 Elektronikos inžinerija 2011-II http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=420844&p_query=&p_tr2=2
61203M107, 612W40001 Estrados menas 2011-II http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=418640&p_query=&p_tr2=2

 

Valstybiniai kodai

Studijų programa(vertinimo išvados) Išorinio vertinimo pusmetis Įsakymas dėl studijų programos akreditavimo

61202M103, 612W10011 Dailė 2011-I http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=400899
62402M101, 621W10012 Dailė 2011-I
61202M122, 612W10012 Taikomoji dailė ir verslas 2011-I

 

Valstybiniai kodai

Studijų programa(vertinimo išvados) Išorinio vertinimo pusmetis Įsakymas dėl studijų programos akreditavimo

61201P104, 612G10005 Matematika 2010-II http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=412628&p_query=&p_tr2=2
61207S143, 612X16003 Socialinė pedagogika 2010-II http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=400171
62407S113, 621X16002 Socialinė pedagogika 2010-II
61207S144, 612X17001 Specialioji pedagogika 2010-II
62407S112, 621X17002 Specialioji pedagogika 2010-II
61209P106, 612I10008 Informatika 2010-II http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=389720&p_query=&p_tr2=
62409P107, 621I10007 Informatika 2010-II
62409P108, 621I10008 Informatika 2010-II
61207S132, 612X10010 Meninis ugdymas ir tikyba 2010-II http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=402670&p_query=&p_tr2=
61201M111, 612X14008 Muzika 2010-II http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=394767&p_query=&p_tr2=
62401M107, 621X14004 Muzikos pedagogika 2010-II
61204S103, 612L10006 Ekonomika 2010-II http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=394766&p_query=&p_tr2=
61201T106, 612H62004 Elektros inžinerija 2010-II http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=396331&p_query=&p_tr2=
61207T105, 612E10004 Informatikos inžinerija 2010-II  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=407309&p_query=&p_tr2=