Studijų rezultatų įskaitymo tvarka

 Studijų rezultatų įskaitymo koordinatoriai

  • katedrose - katedrų vedėjai
  • Tęstinių ir nuotolinių studijų institute - doc. dr. Edita Musneckienė

Studijų rezultatų įskaitymo tvarka Šiaulių universitete (rekt. įsak. 2018-03-27 Nr. V-136).

Studijų rezultatų įskaitymo kortelės patvirtintos 2018 m. kovo 27 d. ŠU rektoriaus įsakymu Nr. V-136: