Studijų rezultatų įskaitymo tvarka

Studijų rezultatų įskaitymo tvarka Šiaulių universitete (patvirtinta 2019 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. V-282).

Studijų rezultatų įskaitymo kortelės patvirtintos 2018 m. kovo 27 d. ŠU rektoriaus įsakymu Nr. V-136: