SU logotipas
SU logotipas

19-oji tarptautinė tarpdisciplininė mokslinė konferencija

REGIONO KONKURENCINGUMO KAITOS TENDENCIJOS

2019 m. lapkričio 28 d., Šiaulių arena (J. Jablonskio g. 16, Šiauliai)

Konferenciją organizuoja Šiaulių universitetas

 

Konferencijos vieta - Šiaulių arena (J. Jablonskio g. 16, Šiauliai)

Konferencijos organizaciniai partneriai: Šiaulių pramonės prekybos ir amatų rūmai, Baltijos regiono tyrėjų asociacija, Viešojo valdymo akademinis centras

Kvietimas į konferenciją: LT; EN 

Konferencijos tikslas – pakviesti ekonomikos, vadybos, marketingo, finansų ir apskaitos, viešosios politikos ir administravimo mokslininkus, tyrėjus, praktikus bendrai diskusijai pasidalinant idėjomis apie įvairių dalyvių (privataus sektoriaus įmonių, valdžios ir savivaldos institucijų, nevyriausybinių organizacijų) indėlį, vaidmenį, priimamus sprendimus kuriant stiprų konkurencingą regioną. Siekdami stiprinti tarpdiscipliniškumą, mokslo ir praktikos sąveiką, sujungėme dviejų tarptautinių mokslinių konferencijų - E. Galvanausko vardo ir „Geras valdymas vietos savivaldoje“ bei Šiaulių verslo ir pasiekimų parodos Šiauliai 19’ pajėgas.

Verslo, viešojo sektoriaus, politikos atstovai ir tyrėjai aiškinsis regiono ekonominio potencialo augimo tendencijas, iššūkius ir numatys šio reiškinio teikiamas galimybes sėkmingam, stabiliam, tvariam, socialiai teisingam šalies, regionų ekonomikos augimui, įmonių konkurencingumui, veikiant globalioje rinkoje.

Speciali šių metų konferencijos plenarinės sesijos tema „Žiedinė ekonomika konkurencingiems regionams“. Kaip galima pereinant prie žiedinės ekonomikos didinti regionų patrauklumą investicijoms, didinti pridėtinę vertę ir darbo vietų kūrimą bei paskatinti inovacijas? Kaip ekonominės veiklos vykdytojams pasinaudoti antrinių žaliavų vidaus rinkos teikiama nauda? Verslo atstovai, užsienio ekspertai, tyrėjai diskutuos ir gilinsis į šiuos klausimus.

Konferencijos temos:

 • Ekonomikos pokyčių valdymas
 • Darbo rinkos kaitos tendencijos
 • Finansų rinkų ir institucijų valdymo sprendimai
 • Viešosios politikos ir valdymo sprendimai
 • Kūrybiškumas ir vertės inovacijos
 • Konkurencingos marketingo strategijos
 • Darbuotojų kompetencijų plėtotė gerovės visuomenės plėtrai
 • Organizacijų valdymo modernizavimo sprendimai
 • Darnaus vystymosi strategijos
 • Regionų vadyba, strateginis planavimas ir plėtra
 • Viešųjų paslaugų efektyvumo stiprinimas
 • Tarpsektorinė partnerystė
 • Subsiadarumas ir etika

Dalyvavimas galimas su pranešimu; su pranešimu ir publikacija; tik klausytojui.

Konferencijos kalbos – anglų, lietuvių.

Pranešimų trukmė –10 min.