18-oji tarptautinė tarpdisciplininė mokslinė konferencija

REGIONO KONKURENCINGUMO KAITOS TENDENCIJOS

2018 m. lapkričio 29 d.

Konferenciją organizuoja Šiaulių universitetas

 

Registracija į konferenciją baigta, konferencijos programa - čia.

Konferencijos vieta - Šiaulių arena (J. Jablonskio g. 16, Šiauliai)

Konferencijos organizaciniai partneriai: Šiaulių pramonės prekybos ir amatų rūmai, Baltijos regiono tyrėjų asociacija, Viešojo valdymo akademinis centras

Kvietimas į konferenciją: LT; EN

Konferencijos tikslas – pakviesti ekonomikos, vadybos, marketingo, finansų ir apskaitos, viešosios politikos ir administravimo mokslininkus, tyrėjus, praktikus bendrai diskusijai pasidalinant idėjomis apie įvairių dalyvių (privataus sektoriaus įmonių, valdžios ir savivaldos institucijų, nevyriausybinių organizacijų) indėlį, vaidmenį, priimamus sprendimus kuriant stiprų konkurencingą regioną. Šiais metais, siekdami stiprinti tarpdiscipliniškumą, mokslo ir praktikos sąveiką, sujungėme dviejų tarptautinių mokslinių konferencijų - E. Galvanausko vardo ir „Geras valdymas vietos savivaldoje“ bei  Šiaulių verslo ir pasiekimų parodos Šiauliai 18’ pajėgas.

Šių metų plenarinės sesijos tema„Tarptautinės prekybos ir regionų ekonominio potencialo iššūkiai“. Verslo, viešojo sektoriaus, politikos atstovai ir tyrėjai aiškinsis regiono ekonominio potencialo augimo tendencijas, iššūkius ir numatys šio reiškinio teikiamas galimybes sėkmingam, stabiliam, tvariam, socialiai teisingam šalies, regionų ekonomikos augimui, įmonių konkurencingumui, veikiant globalioje rinkoje.

Klausimai, į kuriuos siekiama atsakyti: Kaip valdyti regionų plėtrą? Ar globalizacija - blogai? Koks vaidmuo tenka ES, atskiroms šalims ir regionams, konkrečioms įmonėms? Kaip matome save greta kitų? Kaip bendromis pastangomis nuveikti daugiau?

Konferencijos temos:

 • Ekonomikos pokyčių valdymas
 • Darbo rinkos kaitos tendencijos
 • Finansų rinkų ir institucijų valdymo sprendimai
 • Viešosios politikos ir valdymo sprendimai
 • Kūrybiškumas ir vertės inovacijos
 • Konkurencingos marketingo strategijos
 • Darbuotojų kompetencijų plėtotė gerovės visuomenės plėtrai
 • Organizacijų valdymo modernizavimo sprendimai
 • Darnaus vystymosi strategijos
 • Regionų vadyba, strateginis planavimas ir plėtra
 • Viešųjų paslaugų efektyvumo stiprinimas
 • Tarpsektorinė partnerystė
 • Subsiadarumas ir etika

Dalyvavimas galimas su pranešimu; su pranešimu ir publikacija; tik klausytojui.

Konferencijos kalbos – anglų, lietuvių.

Pranešimų trukmė  10 min.