Ekonomikos mokslo krypties doktorantų preliminarios disertacinių tyrimų temos

I kursas

Justinas Statkus

Funkcinio pajamų pasiskirstymo kitimo poveikio bendrajai paklausiai vertinimas. (vadovė – prof. dr. Zita Tamašauskienė)

II kursas

Morkienė Agnė

Finansializacija ir jos sąsajos su ekonomikos sistemos tvarumu. (vadovas – doc. dr. Mindaugas Butkus)

III kursas

Roberta Dubosaitė-Lapeškevičė

Gamtinės ekosistemos poveikio miestų vystymuisi ekonominis ir socialinis vertinimas (vadovė – doc. dr. Rasa Balvočiūtė)

Tamašauskas Mantas

Kompleksinių prekybos strategijų valiutų rinkoje formavimas. (vadovas – prof. dr. D. Cibulskienė)

V kursas

Diliuvienė Laura

Gyvenimo lygio ir asmeninio vartojimo  sąryšio tyrimas. (vadovas – prof. dr. Zita Tamašauskienė)

Puleikienė Kristina

Optimalios kapitalo struktūros modeliavimas didinant įmonių verslo vertę Baltijos šalių jūriniame sektoriuje. (vadovas – doc. dr. Dalia Rudytė)