Filologijos mokslo krypties doktorantų preliminarios disertacinių tyrimų temos

I kursas

Gailienė Indrė
Mentalinių reiškinių erdviniai parametrai lietuvių ir anglų kalbose (vadovas – prof.habil. dr. Aloyzas Gudavičius).

II kursas

Jurgaitytė Irma
Šnekamosios kalbos aktualizacija spausdintiniuose reklamos komunikatuose (vadovė – doc. dr. Rūta Kazlauskaitė).

IV kursas  

Bajarūnienė Vyda
Meninė vaiko asmenybės ir vaikystės koncepcija Antono Čechovo prozoje (semiotinis aspektas) (vadovė – prof. dr. Džiuljeta Maskuliūnienė).

Dambrauskas Kęstutis
XVI a. LDK reformatų lietuviški raštai: lyginamasis kalbos tyrimas (vadovas - prof. dr. Bronius Maskuliūnas).

Poškuvienė Ina
Daugkartinio veiksmo raiška lietuvių senuosiuose raštuose (vadovas – prof. dr. Bronius Maskuliūnas).

Ramanauskienė Bernadeta
Moderniosios prancūzų dramos ir krikščioniškosios teologijos akiračiai Juozo Glinskio dramaturgijoje: komparatyvistinis tyrimas (vadovė – doc. dr.  Dalia Jakaitė).