Apie mokslo žurnalą „Acta humanitarica universitatis Saulensis"

Acta 25
Acta 25

     

„Acta humanitarica universitatis Saulensis" – Šiaulių universiteto tęstinis mokslo darbų leidinys, kuriame publikuojami darbai iš kalbotyros, literatūrologijos, istorijos, filosofijos, etnologijos ir kitų humanitarinių mokslų krypčių. Straipsniai spausdinami lietuvių, anglų, rusų kalbomis. Straipsniai recenzuojami redaktorių kolegijos narių arba kolegijos paskirtų recenzentų. Leidinio redaktorių kolegiją sudaro Lietuvos ir užsienio mokslo institucijų mokslininkai. Leidinys atviras gyvai mokslinei diskusijai ir intelektualinei minties raidai.

ISSN 1822-7309 (Print)
ISSN 2424-3388 (Online)

Duomenų bazės:
MLA International Bibliography
Index Copernicus
EBSCO Humanities Source Ultimate

Žurnalo numeriai

 

Redaktorių kolegija

Vyriausiasis redaktorius
Prof. dr. BRONIUS MASKULIŪNAS, (filologija), Šiaulių universitetas, Lietuva

Nariai:
Doc. dr. VIGMANTAS BUTKUS (filologija), Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuva
Prof. dr. ZENONAS BUTKUS
(istorija), Vilniaus universitetas, Lietuva
Prof. dr. PATRICK CHURA
(filologija), Akrono universitetas, JAV
Dr. ANTON HRUBOŇ
(istorija), Matejaus Belo universitetas, Slovakija
Prof. dr. CHIHARU INABA
(komunikacija), Meidži universitetas, Japonija
Prof. dr. ALEKSANDRS IVANOVS
(istorija), Daugpilio universitetas, Latvija
Doc. dr. DALIA JAKAITĖ
(filologija), Šiaulių universitetas, Lietuva
Prof. dr. GRAŽINA KAZLAUSKIENĖ
(etnologija), Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
Prof. dr. MIHAELA KOLETNIK
(filologija), Mariboro universitetas, Slovėnija
Doc. dr REGINA KVAŠYTĖ
(filologija), Šiaulių universitetas, Lietuva
Prof. dr. RŪTA MUKTUPĀVELA
(kultūros studijos), Latvijos kultūros akademija, Latvija
Prof. habil. dr. EMILIJA OGAR
(komunikacija), Ukrainos leidybos ir spaudos akademija, Ukraina
Habil. dr. NORBERT OSTROWSKI
(filologija), Jogailos universitetas, Lenkija
Dr. MONIKA POKORSKA-IWANIUK
(filologija), Adomo Mickevičiaus universitetas, Lenkija
Dr. REDA ŠATŪNIENĖ
(etnologija), Vilniaus dailės akademija, Lietuva
Prof. habil. dr. VIRGINIJA ŠLEKIENĖ
(filologija), Lietuvos edukologijos universitetas, Lietuva
Doc. dr. EDMUNDAS TRUMPA
(filologija), Latvijos universitetas, Latvija
Prof. dr. RYTIS URNIEŽIUS
(menotyra) Šiaulių universitetas, Lietuva
Prof. habil. dr. PĒTERIS VANAGS
(filologija), Stokholmo universitetas, Švedija
Prof. habil. dr. KAZIMIERAS ŽUPERKA
(filologija), Šiaulių universitetas, Lietuva

 

Kontaktai

Mokslo darbai
Leidžiamas nuo 2006 metų
Informacija autoriams. Reikalavimai leidinyje Acta Humanitarica Universitatis Saulensis publikuojamiems mokslo darbams
Redakcijos adresas:
Šiaulių universitetas
P. Višinskio g. 38, LT-76352 Šiauliai