1962 m. Šiaulių pedagoginiame institute buvo įkurta Užsienio kalbų katedra. Jos pagrindinė funkcija buvo užsienio kalbų dėstymas visų instituto studijų programų studentams. Vėliau katedra patyrė keletą reorganizacijų – nuo 2010 m. birželio 1 d. Humanitarinio fakulteto Romanų ir germanų filologijos, Rusų kalbos ir Užsienio kalbų katedros sujungtos į Užsienio kalbų studijų katedrą, o nuo 2013 m. liepos 1 d. prie Užsienio kalbų studijų katedros prijungta Anglų filologijos katedra.

Katedrai vadovauja  doc. dr. Aina Būdvytytė.

UKSK kuruojamos studijų programas:

Bakalauro:

  • Anglų filologija ir kita užsienio kalba (ispanų, vokiečių)
  • Anglų filologija (gretutinė kryptis – vertimas raštu)

Magistro:

  • Gretinamoji kalbotyra

Pagrindinės UKSK mokslinių tyrinėjimų ir interesų kryptys:
I. Pasaulio konceptualizacija kalbose. Pasaulėvaizdžio eksplikacija remiantis gretinamaisiais kalbų tyrinėjimais. Lietuvos rusų kalbinės sąmonės tautinė specifika. Gretinamoji lingvistika, leksikografija, leksikologija, vertimas, leksinė semantika, erdvės semantika ir semantinė sintaksė, teksto lingvistika, stilistika.
II. Užsienio kalbų mokymas ir mokymasis. Testavimo ir mokymo / mokymosi koreliacija. Integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas ir mokymasis.
III. Kalbų semantinių sistemų savitumas (Leksinė semantika).

Šiuo metu katedroje dirba:
Profesorius habil. dr. Aloyzas Gudavičius.
Docentai: dr. Reda Baranauskienė, dr. Aina Būdvytytė, dr. Svetlana Karavajeva, dr. Laimutė Kasparė, dr. Dalė Roikienė, dr. Solveiga Sušinskienė, dr. Reda Toleikienė.
Lektoriai: Vilija Adminienė, Regina Bikulčienė, dr. Indrė Brokartaitė-Pladienė, Regina Jocaitė, Violeta Jociuvienė, Vytenis Končius, Aurimas Nausėda, Hector Sanchez Mouriz, Edita Valiulienė, Jūratė Žukauskienė.
Asistentai: Karolina Butkuvienė, Renata Lukošienė, Monika Minčinauskienė, Lolita Petrulionė, Daiva Varapickaitė.

Katedros administratorė – Vyda Bajarūnienė.

Katedros doktorantai

Karolina Butkuvienė. Mokslinio darbo tema – „Paauglių kalbos vertimo ypatumai verčiant iš anglų į lietuvių kalbą" (Vytauto Didžiojo universitetas).

Lolita Petrulionė. Mokslinio darbo tema – „Kultūrinių realijų vertimas iš anglų į lietuvių kalbą" (Vytauto Didžiojo universitetas).

Edita Valiulienė. Mokslinio darbo tema – „Kognityvinė metafora gretinamuoju aspektu" (Vytauto Didžiojo universitetas).

Aurimas Nausėda. Mokslinio darbo tema – „Darnus regionų vystymasis regioninės politikos aspektu“. (Vytauto Didžiojo universitetas).

Nedas Jurgaitis. Mokslinio darbo tema – „Krizės konceptas vokiečių ir lietuvių kalbose“ (Jungtinė doktorantūra).

Vytenis Končius. Mokslinio darbo tema – „Fiksuotų anglų kalbos žodžių junginių vartojimas Lietuvoje“ (Vytauto Didžiojo universitetas).

UKSK mokslinė veikla

Kas dveji metai organizuojama tarptautinė mokslinė konferencija „Pasaulio vaizdas kalboje".

A. Būdvytytė-Gudienė, A. Gudavičius, N. Jurgaitis, R. Toleikienė dalyvauja Lietuvos mokslo tarybos Nacionalinės mokslo programos „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ projekte Konceptualiosios metaforos viešajame diskurse.