Svarbiausi Specialiosios pedagogikos katedros vykdyti projektai

  

Projektas 541969-LLP-1-2013-1-DE-COMENIUS-CNW „Įvairių poreikių turinčių vaikų mokymas dalykų pamokose“/„Teaching Diverse Children in School Subjects“ TdiverS.

Dalyviai: L. Miltenienė, S. Ališauskienė, R. Geležinienė, R. Melienė.

Partneriai:

Liudvigsburgo edukologijos universitetas (DE),

Tübingeno Geschwister mokykla (DE),

Boras universitetas (SE), Liuksemburgo universitetas (LU),

Madrido autonominis universitetas (ES),

Reikjaviko universitetas (IS),

Zoknių progimnazija (LT),

Sandoros progimnazija (LT).

Laikotarpis: 2013-2016 m.

Projektas VP2-3.1-IVPK-12-K-01-001 „Lietuvių kalba valdomos paslaugos (LIEPA)“.

Dalyviai: A. Vaitkevičienė (projekto koordinatorė), R. Geležinienė, R. Melienė, M. Jurevičienė.

Partneriai: VU, LEU, LKI, ŠU.

Laikotarpis: 2013-2015 m.

Struktūrinių fondų projektas VP1-2.2ŠMM-07-K-02-051 „Tarptautiškumu ir tyrimais grįstos magistro studijos“ (INTERMAG).

Partneriai: SMF, SGNSF.

Dalyviai: S. Ališauskienė, L. Miltenienė, R. Melienė, D. Kairienė.

Laikotarpis: 2011-2014 m.

Leonardo da Vinci projektas LLP-LDV-TOI_11-AT-0009 „European Passport for the Education of Therapists/Teachers Working with People with Dyslexia“ (EUPALT).

Partneriai: LT, AU, TR, PT, DE.

Dalyviai: L. Miltenienė, R. Melienė, D. Kairienė.

Laikotarpis: 2011-2013 m.

Projektas VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-101 „Studijų programų atnaujinimas diegiant probleminio mokymo metodą“ (PROMOK).

Partneriai: ŠU, VDU.

Dalyviai: A. Ališauskas, S. Ališauskienė, E. Elijošius, A. Garšvienė, R. Geležinienė, R. Ivoškuvienė, M. Jurevičienė, I. Kaffemanienė, A. Mačiukaitė, R. Melienė, L. Miltenienė, L. Tomėnienė.

Laikotarpis: 2010-2012 m.

Dėstytojų individualus dalyvavimas projektuose

Projektas„Parama užsienio dėstytojams, atvykusiems dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose“, Nr. UD-2017-LT-1520.

Dalyvė – S. Ališauskienė. 

Laikotarpis: 2017-2018 m.

Nacionalinis projektas „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!”. Vykdytojas: VšĮ Mokyklų tobulinimo centras.  

Dalyvė – L. Miltenienė.

Laikotarpis: 2017-2020 m.

Projektas Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0001 ,,Lietuvos aukštųjų mokyklų žinomumo ir prestižo didinimas Kazachstane, studijų Lietuvoje populiarinimas“.

Dalyvė – L. Tomėnienė.

Laikotarpis: 2017 m.

Projektas „Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas“ Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0004.

Dalyvė – S. Ališauskienė.

Laikotarpis: 2016 – 2019 m.

LMT finansuojamas mokslinis projektas TAP-LU/01/2015/06-47-SU-9 „Neįgaliųjų profesinė reabilitacija“.

Dalyviai: L. Tomėnienė  (projekto koordinatorė), E. Elijošius ir kt.

Laikotarpis: 2013-2015 m.

ŠMM, UPC finansuojamas projektas V12-8 (1.14) „Vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų atpažinimas ir įvertinimas“.

Dalyviai: D. Kairienė, R. Ivoškuvienė, S. Daniutė.

Laikotarpis: 2015 m.

Lietuvos mokslų akademijos projektas VP1-3.2-ŠMM-02-V-02-003 „Nacionalinės mokslo populiarinimo priemonių sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas“.

Dalyviai: R. Geležinienė  (projekto antroji  koordinatorė), M. Jurevičienė (projekto turinio kūrėja).

Laikotarpis: 2011-2014 m.

Europos socialinio fondo finansuojamas projektas VP1–2.2-ŠMM-02-V-01–009 „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“.

Dalyvė – L. Tomėnienė (stažuotoja, metodinės priemonės rengėja).

Laikotarpis: 2014 m.

Europos Komisijos projektas No 2014/338-454 „Inkliuzinio ugdymo sistemos kūrimas Uzbekistane“.

Dalyvė – S. Ališauskienė (ekspertė).

Laikotarpis: 2014-2016 m.

Tarptautinis projektas „Aitvaras“: ankstyvoji pagalba vaikystėje ir inkliuzinis aklųjų ir silpnaregių (0-21) ugdymas Lietuvoje“.

Dalyvis – V. Gudonis.

Laikotarpis: 2013 m.

Projektas VP1-2.2-ŠMM-03-V-01-001, 1.1.1. „Vaikų socializacijos centrų pedagogų bei kito personalo kompetencijų ugdymas ir ugdytinių elgesio korekcija“ (SOCPEDKOM).

Dalyviai: L. Tomėnienė, R. Geležinienė, M. Jurevičienė.

Laikotarpis: 2013 m.

Projektas VP1-3.2-ŠMM-02-V-02-003 „Nacionalinės mokslo populiarinimo priemonių sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas“.

Dalyvė – R. Geležinienė.

Laikotarpis: 2011-2014 m.

Tarptautinis projektas 177075-LLP-1-2010-1-FR-ERASMUSENWA „Network for Tuning Standards and Quality of Education programs for SLT in Europe (NetQues)“.

Dalyvė – D. Kairienė.

Laikotarpis: 2010-2013 m.

Tarptautinis projektas EAC-2012-0615 „Study on the effective use of early childhood education and care (ECEC) in preventing early school leaving (ESL)“.

Dalyvė – D. Kairienė (šalies ekspertas).

Laikotarpis: 2012-2013 m.

Tarptautinis projektas „Saugus socialinis žiniatinklis“ (SocialWeb – SocialWork). Projektą koordinuoja Stiftung Digitale Chancen, Vokietija.

Dalyvė – R. Geležinienė (ekspertų grupės narė). 

Laikotarpis: 2012-2014 m.

Švietimo mainų paramos fondo Grundtvig projektas „Empowering Volunteering in Socially Disadvantaged Groups of Adults Learning” (EVALT).

Dalyvis – E. Elijošius.

Laikotarpis: 2011-2013 m.

Projektas 2011-1-TR1-LEO05-27981 ECI2.0 „Europinių kompetencijų iniciatyva. Ankstyvoji intervencija vaikystėje“/„Early Childhood Intervention European Competence Initaitive“.

Dalyvė – S. Ališauskienė.

Laikotarpis: 2010-2013 m.

Projektas 2011/IP/06/CANTERB03 Tarptautinė IP doktorantams „Doctoral Education in Research Methodologies“.

Dalyvė – S. Ališauskienė. 

Laikotarpis: 2011-2014 m.

LRSPA projektas VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-004 „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas".

Dalyviai – R. Geležinienė, L. Tomėnienė, E. Elijošius, M. Jurevičienė.

Laikotarpis: 2012 m.

Projektas Nr. VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-006„Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“. Patarėjų (coacher’iui) mokymai  ir praktinės veiklos organizavimas.

Dalyvė – L. Tomėnienė.

Laikotarpis: 2010-2011 m.