FILOLOGIJOS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪROS KOMITETAS

HUMANITARINIAI  MOKSLAI

Prof. dr. Roma Bončkutė (KU),
Prof. dr. Dalia Pakalniškienė (KU),
Prof. dr. Danguolė Mikulėnienė (LKI),
Prof. habil. dr. Sergejus Termčinas (LKI),
Doc. dr. Jolanta Vaskelienė (ŠU),
Prof. dr. Bronius Maskuliūnas (ŠU),
Prof. dr. Džiuljeta Maskuliūnienė (ŠU),
Prof. dr. Sigita Barniškienė (VDU),
Prof. dr. Ineta Dabašinskienė (VDU),
Doc. dr. Indrė Žakevičienė (VDU),
Prof. habil. dr. Rūta Petrauskaitė (VDU).