Apgintos disertacijos:

Disertanto vardas, pavardė

Disertacijos gynimo data, tema, suteiktas laipsnis, mokslinis vadovas

Laima Tomėnienė

2014-12-5 apgynė daktaro disertaciją tema „Mokinių, turinčių vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių, funkcinio matematinio raštingumo ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje“  ir jai suteiktas socialinių mokslų srities edukologijos krypties daktaro laipsnis.

Mokslinė vadovė – prof. dr. Ingrida Baranauskienė.

Daiva Kairienė

2012-11-30 apgynė daktaro disertaciją tema  „Bendradarbiavimo kultūra ankstyvąją pagalbą vaikui ir šeimai teikiančiose interprofesinėse komandose“  ir jai suteiktas socialinių mokslų srities edukologijos krypties daktaro laipsnis.

Mokslinė vadovė – prof. dr. Stefanija Ališauskienė.

Margarita Jurevičienė

2012-05-11 apgynė daktaro disertaciją tema  „Vidutiniškai sutrikusio intelekto vaikų socialinių įgūdžių ugdymo strategijos“ir jai suteiktas socialinių mokslų srities edukologijos krypties daktaro laipsnis.

Mokslinis vadovas – prof. dr. Jonas Ruškus.

Renata Geležinienė

 2009-05-29 apgynė daktaro disertaciją tema  „Įrodymais grįstos mokytojo veiklos konstravimas ugdant emocijų ir elgesio sutrikimų turinčius mokinius“ir jai suteiktas socialinių mokslų srities edukologijos krypties daktaro laipsnis.

Mokslinis vadovas – prof. dr. Jonas Ruškus.

Vilma Makauskienė

2008-04-24 apgynė daktaro disertaciją tema  „Logopedinės pagalbos mikčiojantiems moksleiviams modeliavimas į vaiką orientuoto ugdymo paradigmoje" ir jai suteiktas socialinių mokslų srities edukologijos krypties daktaro laipsnis.

Mokslinis vadovas - prof. dr. Jonas Ruškus.

Rita Melienė

2008-04-24 d. apgynė daktaro disertaciją „Teksto supratimo gebėjimų ugdymas ir skaitymo motyvacijos stiprinimas mokant(is) metakognityvinių skaitymo strategijų heterogeninėje klasėje)“ ir jai suteiktas socialinių mokslų srities edukologijos krypties daktaro laipsnis.

Mokslinis vadovas – prof. dr. Jonas Ruškus.

Lina Miltenienė

2005-05-20 apgynė daktaro disertaciją tema  „Bendradarbiavimo modelio konstravimas tenkinant specialiuosius ugdymosi poreikius“  ir jai suteiktas“ socialinių mokslų srities edukologijos krypties daktaro laipsnis.

Mokslinis vadovas – prof. dr. Jonas Ruškus.

Stefanija Ališauskienė

2002-10-04 apgynė daktaro disertaciją tema  „Ankstyvosios reabilitacijos tarnybų veiklos optimizavimas, konstruojant bendradarbiavimo su šeimą modelį“ ir jai suteiktas“ socialinių mokslų srities edukologijos krypties daktaro laipsnis.

Mokslinis vadovas prof.  habil. dr. Vytautas Gudonis.

 

Rengiamos disertacijos:

Simona Daniutė

Darbo tema: „Įrodymais grįsta praktika įveikiant fonologinius sutrikimus inkliuzinėje mokykloje".

Mokslinis vadovas - doc. dr. Lina Miltenienė, ŠU.

Rita Kantanavičiūtė

Darbo tema: „Interprofesinė pagalba ankstyvojo amžiaus mikčiojančiam vaikui ir jo šeimai, taikant multidimensinę intervenciją“.

Mokslinis vadovas - prof. (HP) dr. Stefanija Ališauskienė, ŠU.

Regina Karvelienė

Darbo tema „Negalę turinčių studentų įgalinimas internacionalizacijai namuose".

Mokslinis vadovas - prof. (HP) dr. Stefanija Ališauskienė, ŠU.