Apie mokslo žurnalą „Lyčių studijos ir tyrimai"

lyciu_studijos_ir_tyrimai_7
lyciu_studijos_ir_tyrimai_7


„Lyčių studijos ir tyrimai“ – tarpdisciplininis mokslinis žurnalas, kritiškai analizuojantis šių dienų lyties problematiką, lyčių sistemos tyrimų perspektyvas, apimančias humanitarinius ir socialinius mokslus, menus ir populiariąją kultūrą. Siekiant akademinio dialogo ir tarpdalykinių ryšių užtikrinimo, žurnale publikuojami straipsniai, analizuojantis visuomenės, kultūros ir švietimo, istorijos ir socialinių problemas iš lyčių perspektyvos. Dominuojanti žurnalo tema atskleidžiama tokių klausimų, kaip socialinių santykių konstravimo tarp vyrų ir moterų, (ne) lygybės, (ne) diskriminavimo, skiriant ypatingą dėmesį lyties ir rasės / tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės ir religijos santykio daugialypiškumo nagrinėjime.
ISSN 1822-6310 (Print)
ISSN 2424-3310 (Online)

Duomenų bazės: EBSCOhost; IndexCopernicus; Ulrich‘s

Žurnalo numeriai

Redaktorių kolegija

Vyriausioji redaktorė Prof. Dr. Virginija Šidlauskienė, Šiaulių universiteto Lyčių studijų centras

Nariai:

doc.dr. Andrius Bielskis, Mykolo Romerio universitetas
prof. dr. Irina Novikova, Latvijos universitetas,
prof. dr. (HP) Dalia Leinartė, Vilniaus universitetas,
prof. dr. (HP) Aušra Maslauskaitė, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Lietuvos socialinių tyrimų centras
prof. dr. (HP) Irmina Matonytė, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteti Lietuvos socialinių tyrimų centras
prof. dr. Almira Ousmanova, Europos Humanitarinis universitetas
doc.dr. Giedrė Purvaneckienė, Vilniaus universitetas
prof. dr. Christine Waechter, Klagenfurto univeristetas, Austrija
doc. dr. Anne-Sophie Godfroy-Genin, Ecole Normale Superieure de Cachan (ENS-Cachan), Prancūzija,
prof. Ph.D. Anna Temkina, Europos universitetas Sankt Peterburge, Rusija
prof. dr. Artūras Tereškinas, Vytauto Didžiojo universitetas
dr. Audronė Žukauskaitė, Lietuvos kultūros tyrimų institutas
dr. (HP) Alina Žvinklienė, Lietuvos socialinių tyrimų centras

Informacija straipsnių autoriams

Leidinio „Lyčių studijos ir tyrimai“ publikuojamų mokslo darbų reikalavimai

Requirements for Research Paper Publisher in Journal „Gender Studies and Research“

Kontaktai

Redakcijos adresas /The addsess of Editorial Office
Šiaulių universitetas / Šiauliai University
Lyčių studijų centras / Centre for Gender Studies
P. Višinskio Str. 25-701, LT-76351 Šiauliai, Lithuania
Tel./faksas (+370 41) 595 757
El. paštas / e-mail : msc@cr.su.lt