Šiaulių universitetas skelbia konkursą eiti pareigas

MENŲ FAKULTETE:

Dizaino katedroje: docento (1 etatas).

(1. Mokslo sritis ir kryptis. Socialiniai mokslai. Edukologija.

2. Skaitomi studijų dalykaiDizaino istorija. Dizaino kontekstai. Kultūros politika ir intelektinė nuosavybė. Autorinė teisė ir kultūros vadyba. Tyrimai magistro darbo tema. Pedagoginių studijų baigiamasis darbas.

3. Metodinis, kūrybinis darbas. Paskaitų konspektų rengimas, dalyvavimas mokslinėje, visuomeninėje, šviečiamojoje veikloje dizaino edukacijos, dizaino istorijos, intelektinės nuosavybės, kultūros politikos klausimais.

TECHNOLOGIJOS IR GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETE:

Biologinių tyrimų moksliniame centre: vyriausiojo mokslo darbuotojo (0,75 etato).

(1. Mokslo sritys ir kryptys. Biomedicinos mokslai, biologija. Žemės ūkio mokslai, zootechnika. Gyvūnų histologijos, fiziologijos, molekulinės ir taikomosios genetikos tyrimai.

3. Mokslinis, metodinis darbas. Mokslinio darbo temos: domestikuotų ir laukinių gyvūnų osteochondrozės tyrimas; gyvūnų biologiniai-genetiniai tyrimai.

Vadovavimas tarptautiniams ir nacionaliniams projektams bei jų vykdymas. Mokslinių straipsnių publikavimas leidiniuose, įtrauktuose į Mokslinės informacijos instituto (ISI) ir kitas tarptautines duomenų bazes. Tarptautinių, respublikinių mokslinių konferencijų ir seminarų organizavimas bei pranešimai tokio pobūdžio renginiuose. Švietėjiška veikla, dalyvavimas gyvūnų asociacijų/ draugijų veikloje.

Metodinis darbas: vadovavimas studentų kursiniams, bakalauro ir magistro darbams, metodinių-rekomendacinių priemonių rengimas, bakalauro ir magistro studijų programų rengimas.

Dalyvavimas ekspertinėje, mokslo leidinių redkolegijų veikloje.

Daktaro disertacijų oponavimas ir dalyvavimas gynimo tarybose.).

Dokumentai priimami Administracijos reikalų tarnyboje (Vilniaus g. 88, LT-76285 Šiauliai)  iki 2014-09-16.

Telefonas pasiteirauti (8~41) 595750.

SKELBIMO DATA  2014-05-22

SOCIALINĖS GEROVĖS IR NEGALĖS STUDIJŲ FAKULTETE:

Socialinės pedagogikos ir psichologijos katedroje: docento (0,5 etato).

(1. Mokslo sritis ir kryptis. Socialiniai mokslai. Edukologija.

2. Skaitomi studijų dalykai:

Bakalauro studijos: Socialinė pedagogika. Socioedukacinės veiklos struktūra. Socioedukacinis darbas su vaikais ir jaunimu. Socialinio pedagogo praktika švietimo ir ugdymo institucijose. Pedagoginių studijų baigiamasis darbas.

Magistro studijos: Ugdymo filosofija ir teorijos. Lyginamosios socialinės pedagogikos teorija ir praktika.

3. Mokslinis, metodinis darbas. Mokslinių straipsnių, metodinių priemonių rengimas. Patirtis rengiant jungtines studijų programas;

profesorius (1 etatas).

(1. Mokslo sritis ir kryptis. Socialiniai mokslai. Edukologija.

2. Skaitomi studijų dalykai:

Bakalauro studijos: Socialinė politika. Socioedukacinė veikla bendruomenėje. Socioedukacinės veiklos projektavimo pagrindai. Profesinis orientavimas ir konsultavimas.

Magistro studijos: Socioedukacinių projektų valdymas ir koordinavimas. Socialinių inovacijų projektavimo ir koordinavimo praktika. Socioedukacinių darbo bendruomenėje koordinavimas. Magistro baigiamasis darbas. Profesinės reabilitacijos procesų modeliavimas. Socioedukaciniai pokyčiai šiuolaikinėje visuomenėje. Aukštojo mokslo mokyklos pedagogika ir psichologija. Mokslinė tiriamoji socialinio darbo praktika.

3. Mokslinis, metodinis darbas. Tyrimų organizavimas ir atlikimas, mokslinių straipsnių, metodinių priemonių ir kitų mokslinių bei metodinių darbų rengimas. Darbas su doktorantais. Ekspertinė veikla.

Patirtis mokslinių žurnalų leidėjų darbo grupėje.

Tarp dėstytojo kvalifikacijos, studijų dalyko ir modulio turinio turi būti  mokslinio darbo ryšys.

Dokumentai priimami Administracijos reikalų tarnyboje (Vilniaus g. 88, LT-76285 Šiauliai)  iki 2014-09-16.

Telefonas pasiteirauti (8~41) 595750.

Dokumentai:

- prašymas Rektoriaus vardu leisti dalyvauti konkurse;

 - Mokslo ir meno skyriaus vedėjo patvirtintas paskelbtų mokslo darbų sąrašas arba paties pretendento sudarytas paskelbtų mokslo darbų sąrašas nedirbančiam Universitete asmeniui;

- mokslo darbų apžvalga lietuvių ir pasirinkta užsienio kalba (ne Universiteto darbuotojai, pretenduojantys eiti profesoriaus ar vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas). Apžvalgos galima nerengti, jeigu pretendentas ne disertacijos pagrindu parengė ir išleido mokslo monografiją arba mokslo studiją, arba mokslo šaltinių publikaciją:

- aukštojo mokslo diplomo, mokslo laipsnių diplomų, pedagoginių vardų atestatų kopijos;

- pažyma apie specialybės kalbos mokėjimo lygį (Universiteto darbuotojams);

- pažyma apie pedagoginio arba mokslinio darbo stažą mokslo ir (ar) studijų institucijoje;

- gyvenimo aprašymas;

- papildomi dokumentai, kurie apibūdina kandidato mokslinę, pedagoginę veiklą arba kvalifikaciją (kandidato nuožiūra);

- Atestacijos ir priėmimo komisijos nutarimas apie atestavimą pareigoms (Universiteto darbuotojams).

Su Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatais galima susipažinti susipažinti Universiteto interneto tinklalapyje.

Rektorius


 
© 2011 Šiaulių universitetas | Įmonės kodas 111951345 | PVM mokėtojo kodas LT 119513417 | Vilniaus g. 88, 76285 Šiauliai |
Tel. (8 41) 595 800 | Faks. (8 41) 595 809 | El. p. all@cr.su.lt | Svetainės administratorius