Šiaulių universitetas skelbia konkursą eiti pareigas

SKELBIMO DATA  2014-11-11

SOCIALINĖS GEROVĖS IR NEGALĖS STUDIJŲ FAKULTETE:

Sveikatos studijų katedroje: profesoriaus (1 etatas).

(1. Mokslo sritis ir kryptis. Socialiniai mokslai. Edukologija.

2. Skaitomi studijų dalykai:

Socioedukacinio darbo bendruomenėje koordinavimas; Socioedukacinio  tarpininkavimo pagrindai; Gerontologija ir socioedukacinė veikla; Gerontologija; Gerontologija ir socialinis darbas; Vaikų prievartos ir smurto prevencija; Rekreacijos ir reabilitacijos pagrindai; Reabilitacijos sistemos; Praktika; Psichosocialinė reabilitacija; Psichosocialinės sveikatos ugdymas; Viktimologija; Magistro darbas; Vaikų, augančių globos institucijoje, raida; Negalės studijų teorijos; Negalės etika; Socialinė medicina; Visuomenės sveikatos mokslinių tyrimų metodologija; Mokslinių tyrimų metodologija ir statistika; Life cycle and desing of social disability; Health and Welfare in Modern Social Theories; Critical Discourse of Social Integration of peolpe with Disabilities; Didactic and Psychology of Higher School.

3. Mokslinis, metodinis darbas. Asmenų, esančių negalės situacijoje, psichosocialinė reabilitacija. Tyrimų organizavimas ir atlikimas, mokslinių straipsnių, metodinių priemonių, bei kitų mokslo ir metodinių darbų rengimas, darbas su doktorantais, ekspertinė veikla.

 

Tarp dėstytojo kvalifikacijos, studijų dalyko ir modulio turinio turi būti  mokslinio darbo ryšys.


Dokumentai priimami
Administracijos reikalų tarnyboje (Vilniaus g. 88, LT-76285 Šiauliai)           iki 2014-12-30

Telefonas pasiteirauti (8~41) 595750.

SKELBIMO DATA  2014-11-20

SOCIALINĖS GEROVĖS IR NEGALĖS STUDIJŲ FAKULTETE:

Sveikatos studijų katedroje: lektoriaus (1 etatas).

(1. Mokslo sritis ir kryptis. Socialiniai mokslai. Edukologija.

2. Skaitomi studijų dalykai:

Funkcinė diagnostika; Masažas; Fizinis aktyvumas ir sveikata, Kineziologija; Biomechanika.

3. Mokslinis, metodinis darbas. Tyrimų organizavimas ir atlikimas, mokslinių straipsnių, mokslo ir metodinių darbų rengimas, darbas su studentais diplominių darbų tematika.

Tarp dėstytojo kvalifikacijos, studijų dalyko ir modulio turinio turi būti  mokslinio darbo ryšys.
 
Dokumentai priimami Administracijos reikalų tarnyboje (Vilniaus g. 88, LT-76285 Šiauliai)        iki 2014-12-30

Telefonas pasiteirauti (8~41) 595750.

Dokumentai:

- prašymas Rektoriaus vardu leisti dalyvauti konkurse;

 - Mokslo ir meno skyriaus vedėjo patvirtintas paskelbtų mokslo darbų sąrašas arba paties pretendento sudarytas paskelbtų mokslo darbų sąrašas nedirbančiam Universitete asmeniui;

- mokslo darbų apžvalga lietuvių ir pasirinkta užsienio kalba (ne Universiteto darbuotojai, pretenduojantys eiti profesoriaus ar vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas). Apžvalgos galima nerengti, jeigu pretendentas ne disertacijos pagrindu parengė ir išleido mokslo monografiją arba mokslo studiją, arba mokslo šaltinių publikaciją:

- aukštojo mokslo diplomo, mokslo laipsnių diplomų, pedagoginių vardų atestatų kopijos;

- pažyma apie specialybės kalbos mokėjimo lygį (Universiteto darbuotojams);

- pažyma apie pedagoginio arba mokslinio darbo stažą mokslo ir (ar) studijų institucijoje;

- gyvenimo aprašymas;

- papildomi dokumentai, kurie apibūdina kandidato mokslinę, pedagoginę veiklą arba kvalifikaciją (kandidato nuožiūra);

- Atestacijos ir priėmimo komisijos nutarimas apie atestavimą pareigoms (Universiteto darbuotojams).

Su Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatais galima susipažinti susipažinti Universiteto interneto tinklalapyje.

Rektorius


 
© 2011 Šiaulių universitetas | Įmonės kodas 111951345 | PVM mokėtojo kodas LT 119513417 | Vilniaus g. 88, 76285 Šiauliai |
Tel. (8 41) 595 800 | Faks. (8 41) 595 809 | El. p. all@cr.su.lt | Svetainės administratorius