Šiaulių universitetas skelbia konkursą eiti pareigas

SKELBIMO DATA  2014-04-22

SOCIALINĖS GEROVĖS IR NEGALĖS STUDIJŲ FAKULTETE:

Specialiosios pedagogikos katedroje: profesoriaus (1 etatas).

(1. Mokslo sritis ir kryptis. Socialiniai mokslai. Edukologija.

2. Skaitomi studijų dalykai:

Ankstyvasis specialiųjų poreikių tenkinimas, Judesio ir padėties sutrikimai, Bendradarbiavimas su šeima, Raidos ypatingumų grupės, Ankstyvoji vaikystės intervencija, Specialiųjų poreikių tenkinimo vadyba, Ugdymo dalyvių bendradarbiavimas.

3. Mokslinis, metodinis darbas. Mokslinio darbo tema – „Ankstyvoji intervencija vaikystėje ir inkliuzinis ugdymas lyginamuoju tarpkultūriniu aspektu“. Tyrimų organizavimas ir atlikimas, mokslinių straipsnių, metodinių priemonių ir kitų mokslinių bei metodinių darbų rengimas, darbas su doktorantais, ekspertinė veikla.

Dokumentai priimami Administracijos reikalų tarnyboje (Vilniaus g. 88, LT-76285 Šiauliai)  iki 2014-06-12.

Telefonas pasiteirauti (8~41) 595750.

Dokumentai:

- prašymas Rektoriaus vardu leisti dalyvauti konkurse;

 - Mokslo ir meno skyriaus vedėjo patvirtintas paskelbtų mokslo darbų sąrašas arba paties pretendento sudarytas paskelbtų mokslo darbų sąrašas nedirbančiam Universitete asmeniui;

- mokslo darbų apžvalga lietuvių ir pasirinkta užsienio kalba (ne Universiteto darbuotojai, pretenduojantys eiti profesoriaus ar vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas). Apžvalgos galima nerengti, jeigu pretendentas ne disertacijos pagrindu parengė ir išleido mokslo monografiją arba mokslo studiją, arba mokslo šaltinių publikaciją:

- aukštojo mokslo diplomo, mokslo laipsnių diplomų, pedagoginių vardų atestatų kopijos;

- pažyma apie specialybės kalbos mokėjimo lygį (Universiteto darbuotojams);

- pažyma apie pedagoginio arba mokslinio darbo stažą mokslo ir (ar) studijų institucijoje;

- gyvenimo aprašymas;

- papildomi dokumentai, kurie apibūdina kandidato mokslinę, pedagoginę veiklą arba kvalifikaciją (kandidato nuožiūra);

- Atestacijos ir priėmimo komisijos nutarimas apie atestavimą pareigoms (Universiteto darbuotojams).

Su Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatais galima susipažinti susipažinti Universiteto interneto tinklalapyje.

Rektorius


 
© 2011 Šiaulių universitetas | Įmonės kodas 111951345 | PVM mokėtojo kodas LT 119513417 | Vilniaus g. 88, 76285 Šiauliai |
Tel. (8 41) 595 800 | Faks. (8 41) 595 809 | El. p. all@cr.su.lt | Svetainės administratorius