Apie Šiaulių universitetą
PDF Spausdinti El. paštas

Esame tam, kad drauge kurtume idėjas, skleistume ir įprasmintume žinias

Universiteto vertybės:
Atvirumas. Atviras kiekvienai idėjai ir žmogui.
Atsakomybė. Atsakingas už pozityvius visuomenės pokyčius.
Kūrybingumas. Laisvai mąstantis, kuriantis, nuolat ieškantis.
Veržlumas. Drąsiai priimantis iššūkius ir tobulėjantis.
Bendruomeniškumas. Puoselėjantis draugišką aplinką.

Fakultetai: Edukologijos, Humanitarinis, Menų, Socialinių mokslų, Socialinės gerovės ir negalės studijų, Technologijos ir gamtos mokslų.

Institutai: Informatikos, matematikos ir e. studijų bei Tęstinių studijų.


Studijos: vykdomos biomedicinos, humanitarinių, fizinių, technologijos, socialinių mokslų ir meno studijų sričių nuolatinės ir ištęstinės studijų programos. Galima rinktis: bakalauro (pirmoji pakopa), magistro (antroji pakopa), doktorantūros (trečioji pakopa) ir laipsnio nesuteikiančias studijas. Yra jungtinių studijų programų: su Klaipėdos universitetu ir su kitų valstybių aukštosiomis mokyklomis vykdomų anglų kalba. Universiteto studijų išskirtinumas – dėmesys taikomiesiems tyrimams, kooperuotos studijos, atskirose studijų programose – probleminis mokymas. Šiandien universitetines studijas Šiaulių universitete yra pasirinkę apie 5000 studijuojančiųjų.
Studijų tarnyba: Vilniaus g. 88, tel. (8-41) 595 819 el. p.  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai .

Mokslas: moksliniai tyrimai atliekami humanitarinių, fizinių, biomedicinos, technologijos ir socialinių mokslų srityse. Veikia Biomedicininės inžinerijos mokslinis centras, Edukacinių tyrimų mokslinis centras, Energetikos ir ekologiškai švarių technologijų mokslinis centras, Fizikinių procesų modeliavimo mokslinis centras, Menotyros mokslinis centras, Socialinių tyrimų mokslinis centras, Specialiojo ugdymo mokslinis centras, Visuomenės sveikatos ugdymo mokslinis centras, Nuotolinių studijų centras, Lyčių studijų centras, įsteigta Šiaulių universiteto gimnazija.
Šiaulių universiteto leidžiami tęstiniai mokslo žurnalai: ,,Acta humanitarica universitatis Saulensis“, ,,Archivum Lithuanicum", ,,Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos'', ,,Filologija", „Inter-studia humanitatis", Jaunųjų mokslininkų darbai", „Kūrybos erdvės", „Lyčių studijos ir tyrimai", ,,Mokytojų ugdymas'', ,,Socialiniai tyrimai", ,,Specialusis ugdymas'', ,,Šiauliai Mathematical Seminar".
Mokslo skyrius: Vilniaus g. 88, tel. (8-41) 59 58 21, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai .

Tarptautiniai ryšiai: vienas iš Šiaulių universiteto tikslų – vystyti internacionalizacijos procesus Universitete: skatinti dėstytojų ir studentų mobilumą, plėtoti tarptautines studijas, stiprinti tarptautinę veiklos dimensiją, jungtis į įvairias ES programas bei projektus.Universitete sukurtas platus užsienio partnerių tinklas: pasirašyta per 140 bendradarbiavimo sutarčių su užsienio šalių aukštojo mokslo institucijomis. 2004 m. ŠU pasirašė Didžiąją universitetų chartiją ir tapo Europos universitetų asociacijos nariu. Universitetas sėkmingai dalyvauja tarptautinių organizacijų ir tinklų siūlomuose projektuose ir įvairiausiuose renginiuose, LLP / ERASMUS programos veiklose (studentų ir dėstytojų mainai, ECTS diegimas ir kt.). Užsienio studentams Šiaulių universitetas siūlo 8 studijų programas ir vieno semestro parengiamuosius kursus, dėstomus anglų kalba.
Tarptautinių programų ir ryšių tarnyba: Vilniaus g. 88, tel. 59 57 42, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai .

ES ir kiti projektai: Visi Universiteto projektai yra susiję su infrastruktūros plėtojimu, su dėstytojų ir studentų kompetencijos gilinimu, programų tobulinimu ir inovatyvių metodų diegimu studijų procese, daug dėmesio skirta problemoms, susijusioms su regiono plėtra. 2009 m. pasirašytas Šiaulių universiteto, Šiaulių pramonininkų asociacijos, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų memorandumas „Dėl trišalės partnerystės kuriant žinių ekonomikos branduolį Šiaulių regione“. Ši partnerystė didina Šiaulių universiteto veiklos įtaką regione skatinant pramonės ir verslo konkurencingumą. Šiuo metu vykdomi projektai: „Art – House“, „Eurekos“, FP 7, „Socrates / Minerva“ programos projektai „M.A.S.T.E.R, S.T.E.P“ ir kt.

Studentų visuomeninės organizacijos: Šiaulių universiteto studentų atstovybė (ŠUSA) – P. Višinskio g. 11, tel. 525 709, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai ; Tarptautinės studentų ekonomistų ir vadybininkų asociacijos (AIESEC) Šiaulių skyrius – Architektų g. 1, tel. 512 306, Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai ; Šiaulių universiteto Studentų klubas (ŠUSK), tel.: (8~41) 393041, (8~41) 393018, 8~623 02301.

Visuomenės informavimas: Šiaulių universiteto įvaizdžio kūrimu, ryšiais su žiniasklaida, informacijos apie universitetą sklaida mieste ir šalyje rūpinasi Komunikacijos ir rinkodaros tarnyba. Universitete leidžiamas laikraštis „Šiaulių universitetas", žurnalas jaunimui „Atrask“, į eterį išeina Universiteto televizijos laida.
Komunikacijos ir rinkodaros tarnyba (KRT): Vilniaus g. 88, tel. (8-41) 59 58 20, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai .
Universitete veikia leidykla: Vilniaus g. 88, tel. (8-41) 59 57 90, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai .

Šiaulių universiteto biblioteka: 2008 m. lapkričio 27 d. buvo atidaryta moderniausia Lietuvoje renovuota akademinė biblioteka, kurios fonduose yra per 110 tūkst. pavadinimų per 400 tūkst. egzempliorių spaudinių. Universiteto bibliotekos pagrindinės veiklos kryptys yra šios: studentų ir dėstytojų aptarnavimas, fondo kaupimas, saugojimas ir skleidimas, studijų proceso ir mokslinių tyrinėjimų aprūpinimas informacija, personalo kvalifikacijos kėlimas.
Adresas: Vytauto g. 84, tel. (8-41) 59 57 04, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai


herbas_mazas_internetui

Universiteto knyga
Knyga
Šiaulių universiteto Studentų klubas (ŠUSK)-visuomeninė organizacija, gyvuojanti daugiau nei ketvirtį amžiaus, organizuoja kultūrinius - masinius, pramoginius renginius (krikštynas, meno, jaunimo, tarptautinius festivalius, studentiškas šventes, renginius, koncertus, konkursus ir t. t.), padeda studentams turiningai praleisti laisvalaikį, rengia iškylas, ekskursijas, eitynes, turistinius bei ekologinius žygius, padeda Universiteto mėgėjiškiems klubams, fakultetams, bendrabučiams organizuoti renginius, bendradarbiauja su studentiškomis ir jaunimo organizacijomis, tęsia senąsias ir kuria naujas studentiškas tradicijas. Savo gretose klubas vienija darbščius, kūrybingus, gabius, kultūringus studentus, norinčius pagyvinti kultūrinį Universiteto gyvenimą ir galinčius skirti savo sugebėjimus šio tikslo įgyvendinimui.

Šiaulių universiteto Studentų klubo prezidentė-Rita Kopeikinaitė

(8~41) 393041, (8~41) 393018, 8~623 02301

 
© 2011 Šiaulių universitetas | Įmonės kodas 111951345 | PVM mokėtojo kodas LT 119513417 | Vilniaus g. 88, 76285 Šiauliai |
Tel. (8 41) 595 800 | Faks. (8 41) 595 809 | El. p. all@cr.su.lt | Svetainės administratorius