Apie Šiaulių universitetą
PDF Spausdinti El. paštas
herbas_mazas_internetui   virselis


Šiaulių universitetas – didžiausia aukštoji mokykla Šiaurės Lietuvoje. Universitete galima rinktis studijų programas iš visų 6 studijų sričių: biomedicinos, fizinių, humanitarinių, socialinių, technologijos mokslų ir menų. Yra vykdomos bakalauro (pirmosios pakopos), magistrantūros (antrosios pakopos) ir doktorantūros (trečiosios pakopos) studijos. Taip pat galima rinktis tęstinį mokymą, neformalaus visuomenės švietimo programas, papildomąsias studijas, programas kolegijų absolventams, ketinantiems studijuoti magistrantūroje. Studijos vykdomos nuolatine ir ištęstine forma.

Universitetui priklauso 6 fakultetai ir 2 institutai, kurių siūlomos studijų programos bei specializacijos sukurtos atsižvelgus į šiandienos rinkos paklausą ir įvertinus specialistų poreikį po penkerių ar daugiau metų. Todėl savo studentams universitetas siūlo jungtines studijų programas su Lietuvos bei kitų šalių aukštosiomis mokyklomis, kurios leidžia dalį programos įgyvendinti ne Lietuvoje ir tokiu būdu įgyti ne tik tarptautinės patirties, bet ir jungtinį kvalifikacinį laipsnį. Programos su gretutinių studijų galimybe skirtos įžvalgiems, gabiems studentams, jas baigus suteikiamas dvigubas kvalifikacinis laipsnis.

Universitete atliekami moksliniai tyrimai humanitarinių, fizinių, biomedicinos, technologijos ir socialinių mokslų srityse. Veikia Biomedicininės inžinerijos mokslinis centras, Edukacinių tyrimų mokslinis centras, Energetikos ir ekologiškai švarių technologijų mokslinis centras, Fizikinių procesų modeliavimo mokslinis centras, Menotyros mokslinis centras, Socialinių tyrimų mokslinis centras, Specialiojo ugdymo mokslinis centras, Visuomenės sveikatos ugdymo mokslinis centras, Nuotolinių studijų centras, Lyčių studijų centras, įsteigta Šiaulių universiteto gimnazija.

Pasirinkusieji bakalauro studijas turi realią galimybę dalyvauti mainų programose, derinti tradicines studijas su nuotolinėmis ir kooperuotomis studijomis (kai realios užduotys atliekamos organizacijose), pretenduoti į tiksliniu būdu valstybės finansuojamas studijas (tai valstybės ir darbdavių finansinė parama pasirinkusiems paklausias studijų programas), ugdyti ne tik profesinius, bet ir kūrybiškumo, verslumo, bendruosius visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimus, dalyvauti projektinėje veikloje, taikyti inovatyvius studijų metodus.

Universitetas sėkmingai dalyvauja tarptautinių organizacijų projektuose. Daugiau nei 140 universiteto studentų kasmet pagal įvairius projektus išvyksta studijuoti ar atlikti praktikos į užsienį, daugiau nei 100 užsienio studentų kasmet atvyksta studijuoti pas mus.

Glaudūs ryšiai universitetą sieja ir su regiono bei šalies įmonėmis. Mūsų partnerių („Ruvera“, „Rūta“, „Splius“, „Baltik vairas“, „Salda“, „TVC“, „Elga“, „Kalvis“, „NCC titanas“, „Meba“, „Eternit Baltic“, „Teo LT“, „Lesto“ ir kt.) įmonėse studentai atlieka praktiką, puikiai besimokantiesiems skiriamos vardinės įmonių stipendijos, finansuojamos jų studijos. Atsakingas universiteto bendradarbiavimas su socialiniais partneriais padeda absolventams greičiau surasti darbo vietą po studijų. Džiugu, kad mūsų absolventai, kurių priskaičiuojame per 60  tūkstančių (nuo 1998 m. – per 33 000) ir tarp kurių yra nemažai žinomų žmonių, sėkmingai dirba Lietuvos ir užsienio įmonėse, kuria savo verslus ir organizacijas.

 


UNIVERSITETO MISIJA IR VERTYBĖS

Esame tam, kad drauge kurtume idėjas, skleistume ir įprasmintume žinias.

Atvirumas. Atviras kiekvienai idėjai ir žmogui.

Atsakomybė. Atsakingas už pozityvius visuomenės pokyčius.

Kūrybingumas. Laisvai mąstantis, kuriantis, nuolat ieškantis.

Veržlumas. Drąsiai priimantis iššūkius ir tobulėjantis.

Bendruomeniškumas. Puoselėjantis draugišką aplinką.

 

Šiaulių universiteto Studentų klubo prezidentė-Rita Kopeikinaitė

(8~41) 393041, (8~41) 393018, 8~623 02301

 
© 2011 Šiaulių universitetas | Įmonės kodas 111951345 | PVM mokėtojo kodas LT 119513417 | Vilniaus g. 88, 76285 Šiauliai |
Tel. (8 41) 595 800 | Faks. (8 41) 595 809 | El. p. all@cr.su.lt | Svetainės administratorius